MÜÜGIKOHA HOOAJALINE LAIENDUS

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Müügikoha hooajaline laiendus on müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuv ja müügikoha juurde kuuluv piiritletud ala, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.
Müügikoha hooajalise laienduse võib paigaldada linnavalitsuse kooskõlastuse alusel ja selles sätestatud tingimustel. Kooskõlastus antakse linnavalitsuse korraldusega. 
Kestvus Hooajalise laienduse kooskõlastus võidakse anda kuni kolmeks hooajaks.
Õigusakt Müügikoha hooajalise laienduse kord
Vastutaja Arendusspetsialst Kait Kabun  tel 785 0918,  e-post  kait.kabun@voru.ee

 

MÜÜGIKOHA LAIENDUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Müügikoha hooajalise laienduse  taotlus esitatakse Võru Linnavalitsuse infosaali, saadetakse aadressile Jüri 11, 65605 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.
Vajaminevad dokumendid
  • asendiplaan, kus on näidatud müügikoha hooajalise laienduse maa-ala asukoht ja mõõdud;
  • kaubandusliku inventari olemasolul selle värvifoto;
  • piirde olemasolul selle visuaalne lahend (joonis, värvifoto vms);
  • maa omaniku kooskõlastus, kui maa omanikuks ei ole Võru linn
Viide Taotlus müügikoha hooajaliseks laiendamiseks
E-Vorm E-Vorm müügikoha hooajaliseks laiendamiseks