TOIMETULEKUTOETUS

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Vastavalt 2019. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiiri määr 150 eurot kuus üksi elavale täisealisele inimesele või perekonna esimesele täisealisele liikmele, 120 eurot kuus perekonna teisele ja järgnevale täisealistele liikmetele ning kuni 18-aastastele lastele 180 eurot lapse kohta kuus.

Kestvus

Igakuine

Õigusakt Sotsiaalhoolekande seadus

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395 e-post eve.tsegurov@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Toimetulekutoetuse taotlus esitatakse Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda kab. nr 2, Tartu 23, Võru.
Vajaminevad dokumendid

Toimetulekutoetuse taotlemisel esitatakse järgmised dokumendid:

  • kõigi pereliikmete isikuttõendavad dokumendid;
  • eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument;
  • jooksval tasumisele kuul tasumisele arved eluasemekulude kohta;
  • töötutel Eesti Töötukassa poolt välja antud töötust tõendav dokument;
  • kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ja tõend elatise saamise või mittesaamise kohta;
  • koolitõend;
  • abielulahutustunnistus;
  • arvelduskonto nr:
  • vajadusel muud täiendavad dokumendid.
Viide Toimetulekutoetuse avaldus