Valimiskomisjoni otsused

Valimiskomisjoni otsused alates 2014 aastast on dokumendiregistris.

Valimiskomisjoni otsused 2009 - 2014

29.06.2009 otsus nr 1 "Võru linna valimiskomisjoni aseesimehe valimine"
14.08.2009 otsus nr 2 "Võru linna valimiskomisjoni tööaja kindlaksmääramine"
07.09.2009 otsus nr 3 "Liisu heitmise aja ja koha kindlaksmääramine"
11.09.2009 otsus nr 4 "Võru linna valimisringkonna nr 1 kandidaatide koondnimekiri"
27.10.2009 otsus nr 8 "Võru Linnavolikogu liikmete registreerimine"
27.10.2009 otsus nr 9 "Võru Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine"
27.10.2009 otsus nr 10 "Lisamandaatide registreerimine"
27.10.2009 otsus nr 11 "Võru Linnavolikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine"
27.10.2009 otsus nr 12 "Võru Linnavolikogu liikme volituste lõpetamine ja asendusliikme määramine"
29.09.2009 otsus nr 14 "Võru Linnavolikogu esimehe valimise tulemuse kindlakstegemine"
29.10.2009 otsus nr 15 "Võru linna valimiskomisjoni 27.10.2009 otsuse nr 12" muutmine"
05.03.2010 otsus nr 1 "Muudatus Võru linna valimiskomisjonis"
05.03.2010 otsus nr 2 "Võru linna valimiskomisjoni aseesimehe valimine"
05.03.2010 otsus nr 3 "Muudatused Võru Linnavolikogu koosseisus"
26.03.2010 otsus nr 4 "Võru Linnavolikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine"
26.03.2010 otsus nr 5 "Muudatus Võru Linnavolikogu koosseisus"
31.03.2010 otsus nr 6 "Muudatus Võru Linnavolikogu koosseisus"
19.04.2010 otsus nr 7 "Muudatus Võru Linnavolikogu koosseisus"
13.05.2010 otsus nr 8 "Muudatus Võru Linnavolikogu koosseisus"
04.06.2010 otsus nr 9 "Võru Linnavolikogu liikme volituste lõpetamine ja asendusliikme määramine"
04.06.2010 otsus nr 10 "Muudatus Võru Linnavolikogu koosseisus"
17.08.2010 otsus nr 11 "Muudatus Võru Linnavolikogu koosseisus"
30.09.2010 otsus nr 12 "Võru Linnavolikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme volituste lõppemine"
11.03.2011 otsus nr 1 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
28.03.2011 otsus nr 2 "Volikogu liikme volituste peatumine"
26.04.2011 otsus nr 3 "Võru Linnavolikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine"
26.04.2011 otsus nr 4 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
12.05.2011 otsus nr 5 "Volikogu liikme volituste lõppemine"
31.05.2011 otsus nr 6 "Volikogu liikme volituste lõppemine"
05.08.2011 otsus nr 7 "Muudatus Võru linna valimiskomisjonis"
05.08.2011 otsus nr 8 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
15.09.2011 otsus nr 9 "Volikogu liikme volituste lõppemine"
05.10.2011 otsus nr 10 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
20.10.2011 otsus nr 11 "Volikogu liikme volituste lõppemine"
02.11.2011 otsus nr 12 "Võru Linnavolikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme volituste lõppemine"
08.12.2011 otsus nr 13 "Volikogu liikme volituste lõppemine"
29.12.2011 otsus nr 14 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
03.01.2012 otsus nr 1 "Võru Linnavolikogu liikme volituste taastumine"
03.01.2012 otsus nr 2 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
28.02.2012 otsus nr 3 "Muudatus Võru linna valimiskomisjonis"
03.04.2012 otsus nr 4 "Võru Linnavolikogu liikme volituste taastumine"
07.05.2012 otsus nr 5 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
09.05.2012 otsus nr 6 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
11.05.2012 otsus nr 7 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
14.06.2012 otsus nr 8 "Võru Linnavolikogu liikme volituste taastumine"
14.06.2012 otsus nr 9 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
08.08.2012 otsus nr 10 "Võru Linnavolikogu liikme volituste taastumine"
17.10.2012 otsus nr 11 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
13.11.2012 otsus nr 12 "Linnavolikogu liikme volituste lõppemine"
02.01.2013 otsus nr 1 "Võru Linnavolikogu liikme volituste taastamine"
10.01.2013 otsus nr 2 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
28.06.2013 otsus nr 3 "Võru linna valimiskomisjoni aseesimehe valimine"
28.06.2013 otsus nr 4 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
26.07.2013 otsus nr 5 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
19.08.2013 otsus nr 6 "Võru linna valimiskomisjoni tööaja kindlaksmääramine"
22.08.2013 otsus nr 7 "Valimisliidu registreerimine"
26.08.2013 otsus nr 8 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
26.08.2013 otsus nr 9 "Valimisliidu registreerimine"
11.09.2013 otsus nr 10 "Muudatus Võru linna valimiskomisjonis"
13.09.2013 otsus nr 11 "Kandidaadi registreerimata jätmine"
13.09.2013 otsus nr 12 "Võru linna valimisringkonna nr 1 kandidaatide registreerimine ja koondnimekiri"
16.10.2013 otsus nr 14 "Muudatus Võru linna valimiskomisjonis"
28.10.2013 otsus nr 15 "Võru Linnavolikogu liikmete registreerimine"
28.10.2013 otsus nr 16 "Võru Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine"
28.10.2013 otsus nr 17 "Lisamandaatide kinnitamine"
28.10.2013 otsus nr 18 "Muudatus Võru linna valimiskomisjonis"
29.10.2013 otsus nr 19 "Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine"
01.11.2013 otsus nr 21 "Võru Linnavolikogu esimehe valimine"
11.11.2013 otsus nr 22 "Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"
14.11.2013 otsus nr 23 "Muudatused Võru Linnavolikogu koosseisus"
16.12.2013 otsus nr 24 "Muudatus Võru Linnavolikogus"