Võru linna valimiskomisjoni koosseis

 

Esimees: linnasekretär Ülle Müürsepp
Aseesimees: Maire Agar
Liikmed: Anneli Nelk
  Liisi Kondratjeva
  Maie Palsi
  Kersti Kõivumägi
  Rain Raitar

 

Liikmed kinnitatud  Võru Linnavolikogu 12. juuni 2013  otsusega nr 30  "Võru linna valimiskomisjoni moodustamine"

Võru linna valimiskomisjon asub Võru Linnavalitsuses, Jüri 11, Võru linn volikogu kantseleis kabinet 2.

Võru linna valimiskomisjoni esimees Ülle Müürsepp
Telefon 785 0916, 5305 0225
E-post ylle.myyrsepp@voru.ee

 

Valimised 2015

 

Riigikogu valimised 2015
Infot valijale
Vabariigi Valimiskomisjon
Võru LV 03.12.2014 määrus nr 10   "Valimisjaoskondade moodustamine"