Võru Linnavalitsus võtab tööle

ENERGIASPETSIALISTI

Energiaspetsialisti töö eesmärgiks on +CityxChange projektiga seonduvate energiavaldkonna ülesannete täitmine.

Energiaspetsialist võetakse tööle projekti +CityxChange raames tähtajalise töölepinguga ja 0,5 koormusega alates 04.05.2020.

Tööülesanded:

+CityxChange projektiga seonduvate energiavaldkonna ülesannete täitmine,  sh:

 • hoonete energiatõhususe analüüs
 • hoonete olemasoleva olukorra hindamine
 • arvutused ja ettepanekud energiatõhususe saavutamiseks
 • ettepanekute tegemine Võru linna säästva energiamajanduse ja kliima kavale

Nõudmised kvalifikatsioonile:    

 • kõrgharidus
 • omab volitatud energiatõhususe spetsialist tase 8 kutsetunnistust
 • eelnev projektitöö kogemus energia valdkonnas
 •  eesti keele oskus kõrgtasemel
 • inglise keele oskus erialase sõnavara valdamisega
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • arvuti ja büroomasinate kasutamise oskus
 •  B-kategooria juhiload
 • väga hea suhtlemisoskus, täpsus, kohusetundlikus, iseseisev otsustusvõime ja avatus

Linnavalitsus pakub:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • ametialaste oskuste arendamise võimalust
 • osalemist rahvusvahelises projektis
 • meeldivat ja sõbralikku töökollektiivi
 • kaugtöö tegemise võimalus

Lisainfo:

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri saata 20. aprilliks 2020 e-posti teel info@voru.ee märgusõna „Energiaspetsialist". 
 

Asukoht Võru Linnavalitsus
Teenistusse asumise aeg 04.05.2020
Teenistuskoha tüüp töötaja
Kontaktisik Diana Vene
Kontakttelefon 5302 3484