Võru Linnavalitsus võtab teenistusse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise ajaks

ARHITEKT-PLANEERIJA

Teenistusülesanneteks on:

 • planeeringute lähteseisukohtade koostamine
 • planeeringute koostamise ja kooskõlastamise korraldamine
 • planeeringute süstematiseerimine ning nende korralise ülevaatuse korraldamine
 • projekteerimistingimuste koostamine
 • tehnilise dokumentatsiooni säilitamine ja korrashoid

Kandidaadile esitatavad nõudmised:

 • kõrgharidus või omandamisel olev kõrgharidus ametikohale sobival erialal
 • kogemus planeeringute koostamise korraldamisel
 • arvuti kasutamise oskus, sh erialased arvutiprogrammid (nt AutoCAD, MicroStation)

Kandidaadilt eeldame:

 • hea suhtlemisoskus, tasakaalukus
 • hea pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime
 • algatusvõime ja loovus

Linnavalitsus pakub:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • professionaalsete oskuste arendamise võimalust

Lisainfo:

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendava dokumendi koopia saata 31. maiks 2018 aadressil Võru Linnavalitsus, Jüri 11, 65620 Võru või e-kirja teel aadressile info@voru.ee, märgusõna „Arhitekt-planeerija".

 

Asukoht:                                Võru Linnavalitsus
Tööle asumise aeg:            esimesel võimalusel
Töö tüüp:                                ametnik
Kontaktisik:                           Raiko Palm
Kontakttelefon:                      785 0949