LINNAVARA
 

Linnamajanduse osakonna peamisteks ülesanneteks seoses linnavaradega on vara haldamise, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaarse korrashoiu ning heakorratööde korraldamine, linnale kuuluva vara üle arvestuse pidamine, peremehetu varana hoonete ülevõtmise vormistamine, pärimistoimingute tegemine ning linnavara võõrandamise, koormamise ja kasutamise korraldamine.
Linnavara eeskiri

 

Vallasvara müük

Võru Linnavalitsus müüb oksjonikorras (www.osta.ee) veoauto Mercedes-Benz L208D, alghinnaga 200 eurot.

 

Kinnisvara müük

Võru Linnavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Võru linnas asuva kinnistu aadressiga Kivimurru 3 võõrandamiseks (v.t. plaanil).

Enampakkumise alghind 50 000 eurot.

Info: Kivimurru tn 3 kinnistu (registriosa nr 2977941, katastritunnus 91901:001:0052, pindalaga 6710 m², sihtotstarve 20% ärimaa, 80% tootmismaa).

Kinnistu paikneb Võru linnas, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee vahetus läheduses, Võrukivi Tööstuspargis. Kinnistut ümbritsevad tootmis-ja ärimaad koos sinna juurde kuuluvate tehnovõrkudega ja tänavavõrgustikuga, mis tagab juurdepääsu kinnistule Võru ringteelt ja Kivi tänavalt.

Kinnistule on välja ehitatud kaugküttetrass (liitumispunkt kinnistu piiril), vee-ja kanlisatsioonitrassid (liitumispunkt kinnistu piiril).

Kehtiv detailplaneering (http://www.voru.ee/186-dp ).

Enamapkkumise tingimused:

Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "KIVIMURRU 3 MÜÜK" hiljemalt 7. märts 2018 kell 11.00 Võru Linnavalitsuse infosaali; aadressiga Jüri tn 11, Võru.

Pakkumiste avamine 7. märts 2018 kell 11.10 Võru Linnavolikogu saalis, aadressiga Jüri tn 11, Võru.

Osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 5000 eurot peab olema tasutud Võru Linnavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE891010402007003009 või Swedbank´is EE682200221013390065 enne pakkumise esitamist.

Pakkumine peab sisaldama:

  1. Pakkuja nimi, elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  3. dokumendid enampakkumise osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4. pakkumine peab olema allkirjastatud pakkuja (volitatud isiku puhul nõutav volitus) poolt.

Müügilepingu  tingimused:

  1. müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja;
  2. müügilepingu sõlmimisel seatakse isiklik kasutusõigus Võru linna kasuks kaugküttetorustiku talumiseks.


Lisainfo:
Eve Saaremägi e-post: eve.saaremagi@voru.ee, tel 785 0946, mob:577 04420.

Vaata lisaks: www.KV.ee

 

Vabad üüripinnad

Aadress Pind Üür Märkused
Tartu 25, Võru 131,6m² 1,92€/ m² III korrus

 

Linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi
tel 785 0946
eve.saaremagi@voru.ee