Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2019

« Назад

Linnavalitsuse istung 6. märtsil

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 22. märtsil 2019 kella 9–16. Liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 6–17.

Detailplaneeringute koostamise lõpetamine
Lõpetati Lauluväljaku tee 5 (praeguse aadressiga Lauluväljaku tn 6) kinnistu detailplaneeringu koostamine ning Uus tn 15 // 15a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamine.
Linnavalitsus lõpetas nende koostamise, kuna käesolevaks ajaks ei ole detailplaneeringute menetlused jõudnud kehtestamiseni.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused ja ehitusala skeem Kalmuse tn 15 kinnistule kaksikelamu püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine
Keelduti Katariina allee 6 kinnistule projekteerimistingimuste andmisest. Katariina allee 6 abihoone püstitamiseks taotletavates projekteerimistingimustes soovitakse detailplaneeringus lubatud hoonestusala suurendada ehitusseadustikus sätestatust suuremas mahus, mistõttu on tegemist planeeringu olemusliku muutmisega. Taotletud kujul abihoone rajamiseks tuleks algatada uus detailplaneering, mille käigus selgitatakse välja perspektiivsed hoonestusmahud.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine
Algatati Luha tn 42 kinnistule tootmishoone laiendamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Reservfondi kasutamine
Reservfondist suunati 6690 eurot linnamajanduse osakonna eelarvesse, sellest 3360 eurot linnasauna kerise väljavahetamiseks ja 3330 eurot Võru Järve Kooli keskkütte magistraaltorustiku ehituseks.

Pargikodu kodukorra kinnitamine
F. R. Kreutzwaldi tn 55 hoone kui  eluruumi tagamise teenuse osutamise koha nimeks määrati "Pargikodu" ning kinnitati kodukord.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn