Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2019

« Назад

Linnavalitsuse istung 30. jaanuaril

Puuetega inimeste organisatsioonidele tegevustoetuse andmine
Kinnitati Võru linna 2019. aasta eelarvest eraldatavad toetused puuetega inimeste organisatsioonidele, kokku summas 21 588 eurot. 

Sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmine
Kinnitati Võru linna 2019. aasta eelarvest antavad sotsiaaltööalased tegevustoetused ühingutele ja organisatsioonidele. Kokku eraldatakse 52 644 eurot.

Toetuse andmine
Võru linna eelarvest eraldatakse sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus 2019. aastaks Võru Turismiinfokeskuse tegevuse toetuseks 5550 eurot.

Komisjoni moodustamine
Moodustati alatine "Võru Linnavalitsuse elukohajärgse munitsipaalkooli määramise komisjon". Kinnitati komisjoni koosseis järgmiselt: abilinnapea Sixten Sild, haridusnõunik Anita Kikas, kultuurinõunik Inge Tolga.        

Aadresside määramine
Kubja tee 16 maaüksuse aadressiks määrati  Kubja tee 16 // Kubja põik 1 ning sellel asuvale hoonele määrati unikaalaadress.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Aktsiaselts OG ELEKTRA kasuks kinnistule Niidu tänav T1. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine
Algatati Kalmuse tn 15 kinnistule kaksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusload:
tee ümberehitamiseks asukohtadega Räpina maantee T1, Räpina maantee T2;
kauplusehoone ehitamiseks asukohaga Niidu tn 8;
sõidutee ehitamiseks asukohtadega Lille tänav T1, Jüri tänav, Niidu tänav T1;
kaugküttetorustiku ehitamiseks asukohtadega Lille tänav T1, Niidu tn 8;
kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks asukohtadega Lille tänav T1, Niidu tn 8;
veetorustiku ehitamiseks asukohtadega Lille tänav T1, Niidu tn 8;
sademeveetorustiku ehitamiseks asukohtadega Lille tänav T1, Niidu tänav T1, Niidu tänav T2, Jüri tänav, Niidu tn 8;
tänavavalgustuse ehitamiseks Niidu tänav T1.

 

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn