Uudised ja teated

« Назад

Linnavalitsuse istung 25. septembril

Ürituste kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 18. oktoobril 2019 kella 9–16 Võru keskväljakul.

Keskoja osaühingule anti nõusolek avaliku ürituse "Sügislaat" korraldamiseks 25. oktoobril 2019 kella 09─16 Võru keskväljakul.

Kaitseliidu Võrumaa malevale anti nõusolek avaliku ürituse "Käve Üle Küngastõ 2019" korraldamiseks ning Roosisaare silla juures oleva parkla sulgemiseks 29. septembril 2019 kella 8–14 (ürituse algus kell 10).

Enampakkumise tulemuse kinnitamine
Tartu tn 25, Võru kinnistu võõrandamiseks korraldatud kirjalik enampakkumine tunnistati nurjunuks

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba laohoone ehitamiseks asukohaga Luha tn 51 ja üksikelamu laiendamiseks asukohaga Kesk tn 4.

Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihankel  "Konsolideerimisgrupi audiitorteenus 2019─2022" tunnistati edukaks AUDIITORBÜROO ELSS OÜ pakkumus konsolideerimisgrupi kogumaksumusega 29 120,00 eurot.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn