Uudised ja teated

Võru raudteeülesõidu sulgemine remondiks 22.-26. oktoobril

  Eesti Raudtee sulgeb Võru raudteeülesõidu remondiks alates 22. oktoobri kella 21.45st kuni 26. oktoobri kella 20ni.  Päevasel ajal kella 5.40-21.45 tagatakse...

Võru linnavolikogu istung 17. oktoobril

Võeti vastu "Võru linna eelarvestrateegia 2019-2023", kus kajastuvad nimetatud perioodiks kavandatud investeeringud ja nende rahastusallikad. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.  Ühtlasi...

Linnavalitsuse istung 16. oktoobril

Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine Moodustati Võru linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogud. Võru Lasteaed Okasroosike: Kristi Vals, Merli...

Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavalitsuse 11. oktoobri 2018 korraldusega nr 424 algatati Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.   Planeeritav ala suurusega u 0,26 ha asub Nöörimaa...

Linnavalitsuse istung 11. oktoobril

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru sügislaat" korraldamiseks 19. oktoobril 2018 kella 9–16....
Показывается результатов: 1 - 5 из 121.
Предметов на странице 5
из 25