Võru linna elanike arv ja jaotus seisuga 31.12.2015 (rahvastikuregistri andmed)

 

 

 

Võru linna statistika Eesti Statistikaameti kodulehel www.stat.ee