Sotsiaaltööosakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Sotsiaaltööosakonna juhataja  vakantne osakonna töö juhtimine, Nöörimaa Tugikodu töö koordineerimine,  sotsiaaltööalaste tegevustoetuste taotluste menetlemine, riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele


785 0921
5307 6521

 

Kab 4 Tartu 23,
E 15.00-17.00
N 10.00-12.00
Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja  Virgu Treimut sünnitoetused, eluruumide taotlused, täisealiste isikute eestkoste


785 0940
521 1290

virgu.treimut@voru.ee

Kab 7 Tartu 23,
E 15.00-17.00
K 10.00-12.00
N 9.00-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Eve Tšegurov toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus, matusetoetus, abivajadusest sõltuvad sotsiaaltoetused

785 0942
523 0395

eve.tsegurov@voru.ee

Kab 2 Tartu 23,
E 9.00-12.00 13.30-17.00
T, K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Siiri Martinson hoolduse seadmine ja hooldajatoetus, üldhooldusteenus, puuetega isikute parkimiskaardid

785 0941
5307 1919

siiri.martinson@voru.ee

Kab 3 Tartu 23,
E 9.00-12.00 13.30-17.00
T, K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Lastekaitsespetsialist  Terli Linnas  


785 0924
529 8472

terli.linnas@voru.ee

Kab 6 Tartu 23,
T 8.30-12.00
N 13.30-16.00
Lastekaitsespetsialist  vakantne  


785 0925
 

 

Kab 5 Tartu 23,
E 13.30-17.00
N 8.30-12.00
Lastekaitsespetsialist Riina Mandel  


785 0943
521 3660

riina.mandel@voru.ee

Kab 1 Tartu 23,
E 8.30-12.00
K13.30-16.00