Sotsiaaltööosakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Sotsiaaltööosakonna juhataja  Eve Ilisson osakonna töö juhtimine, Nöörimaa Tugikodu töö koordineerimine,  sotsiaaltööalaste tegevustoetuste taotluste menetlemine, riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele


785 0921
5307 6521

eve.ilisson@voru.ee

 

Kab 4 Tartu 23,
E 15.00-17.00
N 10.00-12.00
Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja  Maarika Pilt eluruumide taotlused, täisealiste isikute eestkoste, puuetega inimeste eluruumide kohandamise toetus, tugiisikuteenus täiskasvanutele


785 0940
521 1290
maarika.pilt@voru.ee

 

Kab 1 Tartu 23,
E 15.00-17.00
K 10.00-12.00
N 9.00-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Eve Tšegurov sünnitoetus, matusetoetus, toimetulekutoetus,  abivajadusest sõltuvad sotsiaaltoetused

785 0942
523 0395

eve.tsegurov@voru.ee

Kab 2 Tartu 23,
E 9.00-12.00 13.30-17.00
T, K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Siiri Martinson hoolduse seadmine ja hooldajatoetus, üldhooldusteenus, puuetega isikute parkimiskaardid

785 0941
5307 1919

siiri.martinson@voru.ee

Kab 3 Tartu 23,
E 9.00-12.00 13.30-17.00
T, K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Lastekaitsespetsialist  Merike Aasmäe  

785 0925
5306 0188

merike.aasmae@voru.ee

Kab 5 Tartu 23,
E 13.30-16.00
N 8.30-12.00
Lastekaitsespetsialist Hannela Teaste   785 0943
521 3660
hannela.teaste@voru.ee
Kab 6 Tartu 23,
E 8.30-12.00
K13.30-16.00
Lastekaitsespetsialist Ene Madissalu  

785 0924
529 8472

ene.madissalu@voru.ee

Kab 7 Tartu 23,
T 8.30-12.00
N 13.30-16.00
Lastekaitsespetsialist Teenistussuhe ajutiselt peatatud      
Lastekaitsespetsialist Teenistussuhe ajutiselt peatatud      
Juhtumikorraldaja 
(kuni 31.05.2020)
Monika Rogenbaum noorte hariduse omandamise ja tööturule mineku toetamine projekti "Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine" raames

5309 8844

monika.rogenbaum@voru.ee

Kab 8, Tartu 23