Reklaami paigaldusloa taotlus

1. REKLAAMI AVALIKUSTAJA

Reklaami paigaldamisel peab lähtuma reklaamiseadusest tulenevatest üldnõuetest, keeldudest ja piirangutest. Reklaami paigaldamine on lubatud Võru Linnavalitsuse poolt väljastatud paigaldusloa alusel.

Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.

2. REKLAAMI ESITLEMISAEG

Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.

Olen tutvunud Võru Linnavolikogu 11.03.2009.a määrusega nr 100 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“.

Это обязательное поле.
Это обязательное поле.

3. KOOSKÕLASTUSED

Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.

Lisad: - kavand koos mõõtude ja värvilahendusega, reklaami kande või kinnituskonstruktsiooni joonis; - hoonele paigaldatava reklaami puhul hoone joonis või foto koos paigalduskoha ja olemasolevate reklaamide äranäitamisega ning fototöötlus või joonis perspektiivvaatest; - territooriumile paigaldatava reklaami puhul kandekonstruktsiooni projekt ja fototöötlus või joonis perspektiivvaatest ning asendiplaan (1:500) koos maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkudega, kus on näidatud paigaldatava reklaami asukoht.

Это обязательное поле.