PUUDEGA ISIKU SOTSIAALTEENUSTE OSUTAMISE TOETUS

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Puudega isiku sotsiaalteenuste osutamise toetus  on abivajadusest sõltuv toetus.

Puudega isiku sotsiaalteenuste osutamise toetus määratakse puudega isiku järgmiste kulude omaosaluse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks:

  • abivahendite kulud;
  • sotsiaalteenuste kulud;
  • transpordikulud;
  • muud kulud.
Kestvus

Puudega isiku sotsiaalteenuste osutamise toetuse avaldusi võetakse vastu jooksvalt.

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395 e-post eve.tsegurov@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Toetuse taotlus esitatakse  Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda kab. nr. 2 aadressil Tartu 23, Võru.
Vajaminevad dokumendid

Taotlejal on vajalik esitada järgmised dokumendid:

  • taotlus;
  • kuludokument;
  • otsus puude määramise kohta.
Viide Abivajadusest sõltuva toetuse taotlus