Eluruumi tagamise teenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus
Eluruum on linnale kuuluv elamu, korter või osa sellest või muu ruum, mis on kasutatav alaliseks elamiseks ja vastab eluruumile esitatavatele nõuetele.
Eluruumi on õigus taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval isikul, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
Kestvus Eluruumi kasutamise üürileping sõlmitakse tähtajaliselt.
Õigusaktid Eluruumi kasutusse andmise kord
Korraldaja Võru Linnavalitsus

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
Eluruumi taotlemiseks esitab eluruumi vajav isik Võru linnavalitsusele taotluse, milles märgitakse:
  1. taotleja ja temaga ühist eluruumi soovivate perekonnaliikmete andmed;
  2. eluruumi vajaduse põhjendus;
  3. andmed seni kasutatava eluruumi kohta;
  4. taotleja ja ühist eluruumi soovivate täisealiste perekonnaliikmete nõusolek isikuandmete töötlemiseks.
Vajaminevad
dokumendid
Eluruumi taotlemise vormistamiseks on vajalikud:
  • kehtiv isikut tõendav dokument;
  • töövõimetuse määramise või puude raskusastme otsus.  
Linnavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejatelt täiendavaid dokumente või andmeid ning saada selgitusi taotluses esitatud andmete õigsuse tõestamiseks.
Taotluse blankett Eluruumi tagamise teenuse taotluse blankett