Nöörimaa Tugikodu

 

Räpina mnt  22, 65606 Võru
Telefon: 786 4796, 786 4765, e-post: noorimaa@voru.ee

Asutuse eesmärgid on hooldust vajavate, resotsialiseeritavate või rehabiliteeritavate inimeste toimetulekuoskuste suurendamine või säilitamine nende vajadustele vastavate teenuste osutamise kaudu; Võru linna eakatele nende toimetulekut toetavate sotsiaalteenuste osutamine; eluasemeta jäänud inimeste abistamine ning vanemliku hoolitsuseta laste või perevägivalla all kannatavate laste ja/või vanemate abistamine.
 

Nöörimaa Tugikodu hoolekogu

 
Võru Linnavalitsuse korraldusega 04.04.2018 nr 146 on kinnitatud Nöörimaa Tugikodu hoolekogu järgmises koosseisus:
 1. Eve Ilisson - Võru Linnavalitsus, sotsiaaltöö osakonna juhataja , hoolekogu esimees
 2. Margit Kõivomägi - Võru Linnavolikogu liige, aseesimees
 3. Kadri Kangro - Võrumaa Arenduskeskuse esindaja
 4. Liisi Pehka - G4S esindaja
 5. Karmen Raag - Lõuna-Eesti Haigla AS esindaja
26.02.2014 Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosoleku otsused:
 1. Kuulati ära Nöörimaa Tugikodu direktori ettekanne asutuse hetkeseisust
 2. Tutvuti ja kiideti heaks Nöörimaa Tugikodu 2014 aasta eelarve
 3. Kiideti heaks asutuse töö huvides ukse rajamine kahe hoone tiiva vahele
16.10.2015 Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosoleku otsused:
 1. Kiita heaks ja kinnitada Nöörimaa Tugikodu 2016.a. eelarve projekt koos taotlusega lisarahastuse saamiseks.
 2. Ettepaneku korras lisada Nöörimaa Tugikodu 2016.a. eelarvesse vahendid avahooldustöötajate ametiriietuse jaoks summas 1000 eurot. Ettepaneku tegi hoolekogu liige Iris Tagen. 
 3. Toetada Nöörimaa Tugikodu struktuurimuudatuse taotlust, millega lisanduks Nöörimaa Tugikodu struktuuri avahooldustöötaja ametikoht 1,0 kohamäära ulatuses. 
03.10.2016 Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosoleku otsused:
 1. Kiita heaks ja kinnitada Nöörimaa Tugikodu 2017.a. eelarve projekt.
 2. Toetada Nöörimaa Tugikodu struktuurimuudatuse taotlust Võru Linnavalitsusle, millega lisanduks Nöörimaa Tugikodu struktuuri juhtumikorraldaja ametikoht 1,0 kohamäära ulatuses. 
26.06.2017 Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosoleku otsus:
 1. Otsustati Nöörimaa Tugikodu direktori poolt asutuse poolaasta tegevuse kohta edastatud informatsioon teadmiseks võtta.


27.08.2019 Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosoleku protokoll ja ülevaade 2019. a tegevusest.