Taotlus müügikoha hooajaliseks laienduseks

1. Taotleja andmed

Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.

2. Kinnitan, et olen tutvunud järgmiste õigusaktidega ja kohustun neid täitma:

Это обязательное поле.

3. Käesolevale taotlusele on lisatud:

värvifoto formaadis A4 müügikohas kasutatavast inventarist koos mõõtudega (pikkus/laius/kõrgus) ja kasutatavate materjalide kirjeldus

Это обязательное поле.