LINNAVARA
 

Linnamajanduse osakonna peamisteks ülesanneteks seoses linnavaradega on vara haldamise, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaarse korrashoiu ning heakorratööde korraldamine, linnale kuuluva vara üle arvestuse pidamine, peremehetu varana hoonete ülevõtmise vormistamine, pärimistoimingute tegemine ning linnavara võõrandamise, koormamise ja kasutamise korraldamine.
Linnavara eeskiri

 

Linnavara müük

Võru Linnavalitsus korraldab enampakkumise, kinnistu aadressiga Okka tn 1, Võru linn võõrandamiseks:

Objekt: Okka tn 1, Võru linn (registriosa nr 1228141, katastritunnus 91901:014:2090, kinnistu pindalaga 1458 m², sihtotstarve 100% elamumaa)

Alghind: 15 000 eurot

Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "OKKA 1 MÜÜK" hiljemalt 15. juuni 2020 kell 10.00 Võru Linnavalitsuse infosaali; aadressiga Jüri tn 11, Võru. (eriolukorra tõttu palume käsitsi kohale toodud pakkumised panna infosaali ukse kõrval asuvasse postkasti)
Pakkumiste avamine 15. juuni 2020 kell 10.20 Võru Linnavalitsuses (eriolukorra tõttu ei ole pakkujate kohalviibimine lubatud, anname kõigile pakkujatele teada enampakkumise tulemustest).


Tagatisraha 1500 eurot peab olema tasutud Võru Linnavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE891010402007003009 või Swedbankis EE682200221013390065 enne pakkumise esitamist.

Pakkumine peab sisaldama:
1. Pakkuja nimi, elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;
3. dokumendid (maksekorraldus) enampakkumise tagatisraha tasumise kohta;
4. pakkumine peab olema allkirjastatud pakkuja (volitatud isiku puhul nõutav volitus) poolt.
Müügilepingu tingimused:
1. müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja;

Vaata lisaks: https://www.kv.ee/index.php?act=object.show&object_id=3233825

Lisainfo:

Linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi
tel 785 0946, 56916888
eve.saaremagi@voru.ee

 

Vabad üüripinnad

Aadress Pind Alghind, osalustasu tagatisrha Märkused
Tartu tn 25, III korrus 27,6 m²

 

            1,92 €/m²

 

ruumid vajavad remonti


Lisainfo:

Linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi
tel 785 0946, 56916888
eve.saaremagi@voru.ee