LINNAVARA
 

Linnamajanduse osakonna peamisteks ülesanneteks seoses linnavaradega on vara haldamise, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaarse korrashoiu ning heakorratööde korraldamine, linnale kuuluva vara üle arvestuse pidamine, peremehetu varana hoonete ülevõtmise vormistamine, pärimistoimingute tegemine ning linnavara võõrandamise, koormamise ja kasutamise korraldamine.
Linnavara eeskiri

 


Kinnisvara müük

Hetkel müüdavaid objekte ei ole


Vabad üüripinnad

Aadress Pind Alghind, osalustasu tagatisrha Märkused
Tartu 25, Võru II korrus 13,9m² 2,24 eurot/ m²
osalustasu 20 eurot
tagatisraha 30 eurot
Pakkumise esitamise tähtaeg
25.05.2018 kell 9.00 
Võru Linnavalitsuse infosaali
Jüri tn 11, Võru
Tartu 25, Võru II korrus 109,9m² 2,24 eurot/ m²
osalustasu 20 eurot
tagatisraha 100 eurot
Pakkumise esitamise tähtaeg
25.05.2018 kell 9.00 
Võru Linnavalitsuse infosaali
Jüri tn 11, Võru

 

Võru Linnavalitsus korraldab kirjaliku enampkakumise ülaltoodud pindadae kasutusse andmiseks.

Pakkumine peab olema esitatud kirjalikult, märgusõna "Tartu 25 üür" kandvas kinnises ümbrikus hiljemalt 25.05.2018 kell 9.00 Võru Linnavalitsuse infosaali, aadressiga Jüri tn 11, Võru 65620. Pakkumiste avamine toimub 25.05.2018 kell 9.10 Võru Linnavolikogu saalis, aadressiga Jüri tn 11, Võru.

Enampakkumise osalustasu ja tagatisraha peab olema enne pakkumise esitamist kantud Võru Linnavalitsuse arveldusarvele EE891010402007003009 SEB või EE682200221013390065 Swedpank.

Enampakkumise tingimused:

Kasutusleping sõlmitakse maksimaalselt 3 aastaks.

Pakkumus peab sisaldama:

  • pakkuja nimi, elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  • sõnadega väljendatud pakkumus;
  • dokumendid osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  • pakkumis peab olema allkirjastatud ning sellega annab pakkuja nõusoleku enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel.

Lisainfo:

Linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi
tel 785 0946
eve.saaremagi@voru.ee