Lasteaiad

Olevi 29
tel 782 1922
 
11 rühma
Eeripäraks on rahvuslikkus - toetumine rahvakalendri tähtpäevadele, tavadele, Võrumaale omase rahvakultuuri uurimisele. Lasteaias rakendatakse Keelepesa programmi, Kiusamisest vabaks metoodikat,  põhirõhk on suunatud lapse individuaalsele arengule ja terviseedendamisele. Lasteaias töötab sobitus- ja tasandusrühm.
 
Jüri 40a
tel 782 1704
 
5 rühma
Väike, muinasjutulise ja tervisliku kasvukeskkonnaga lasteaed. Lasteaias on sõimerühm, liitrühmad ning Hea Alguse mudelrühmad.
 
Vabaduse 15a
tel 782 8560
 
10 rühma
Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus põhineb lapsest lähtuval õpikäsitlusel, õuesõppel ja terviseedendusel. Lasteaed teeb koostööd Fr R Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumiga, kus toimuvad muuseumitunnid, õuesõppe tegevused, erinevad õpitoad jne. Lasteaia tegevustes on oluline osa pärimuskultuuril: tegutseb laste folkloorirühm ja õpetajate kandleansambel, tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi, valmistatakse rahvariideid. Lasteaias töötavad vabatahtlikud noored erinevatest Euroopa riikidest.
 
Vilja 10
tel 782 1943
 
11 rühma 
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad, sobitusrühm.                                                                                  
Eripära: ujumisõpetus oma maja basseinis, süvendatud tantsulised tegevused liikumisõpetuses, süvendatud rütmi- ja plaatpillide tegevused muusikaõpetuses, lasteaias tegutseb keelepesa rühm, kus kolmapäeviti kõnõldas võro keelen, teeme koostööd programmiga Euroopa Noored- meie hulgas töötavad vabatahtlikud noored erinevatest Euroopa riikidest,  kasutame Hea alguse programmi põhimõtteid, rakendame  „Kiusamisest vaba lasteaed"  programmi ja õuesõpet, oleme tervist edendav lasteaed,  väärtustame lapsekesksust, hoolivust ja turvalisust, koostööd, loovust ja arengut, traditsioone, looduslähedust ja tervist, pärimuskultuuri.
Huvitegevused: Judo, jalgpall, kunstiring, teadusring (tasulised) ja laulukoor, puutöö (tasuta).
 

Lastehoid

Liiva 16a
Telefon: 5672 9950
 
Lastehoid ühendab endas lasteaedade õppemetoodika ja lastehoidude turvalise ja lapsekeskse lähenemise. Lastehoiu töötajad on erialase kõrgharidusega, eelneva töökogemusega professionaalid.


Nõustamine

Kooli 6 (Kagukeskuse 3. korrus)
tel 5886 0716 
 
Võrumaa Rajaleidja keskuse teenused on sihtrühmale, 1,5 kuni 26 aastane laps või noor, tasuta.
Võrumaa Rajaleidja keskuse teenused: psühholoogiline, eripedagoogiline ja logopeediline nõustamine, karjäärinõustamine, karjääriinfo ning Võrumaa nõustamiskomisjon.