EU52173  "Võru kultuurimaja Kannel ventilatsiooni- ja lavasüsteemide kaasajastamine ja kvaliteedi parandamine " 

 
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenusete Keskus
Eelarve: 61 800 eurot, sh toetus 44 319,60 eurot
Projekti periood: 1.06.2018-28.02.2019
 
Projekti eesmärgiks on Võru kultuurimaja Kannel ventilatsioonisüsteemi kaasajastamine ja kvaliteedi parandamine
 
Projekti kaasrahastatakse Regionaalsete investeeringutoetuste programmist.
 
Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt nr 2014-2020.6.02.15-0061 „Võru linna Laane võrgupiirkonna ja perspektiivsete võrgupiirkondade soojusmajanduse arengukava koostamine"
Kokku: 6000 eurot, sh toetus 5000, omafinantseering 1000 eurot.
Periood: 28.12.2015 - 30.06.2016

Võru linna soojusmajanduse arengukava eesmärk on määratleda võrgupiirkondade arenguvisioon ja -suunad soojuse efektiivseks ja jätkusuutlikuks tootmiseks, edastamiseks ja kasutamiseks. Oluline on kindlustada linna soojusmajanduse planeerimise abil kaugküttesüsteemidesse ühendatud eluhoonetele, ettevõtetele ja asutustele vajalikul hulgal kvaliteetne soojus ning soojuse varustuskindlus majanduslikult põhjendatud ja tarbijatele vastuvõetava hinnaga. Käesoleva projekti otseseks eesmärgiks on koostada soojusmajanduse arengukavad Laane võrgupiikonna ja perspektiivsete võrgupiirkondade kohta.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Ühtekuuluvusfond. Meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" rakendusüksus on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt nr 2014-2020.6.02.15-0066 „Võru linna Võrukivi võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine"
Kokku: 4200 eurot, sh toetus 3 780, omafinantseering 420 eurot.
Periood: 28.12.2015 - 30.06.2016

Võru linna soojusmajanduse arengukava eesmärk on määratleda võrgupiirkondade arenguvisioon ja -suunad soojuse efektiivseks ja jätkusuutlikuks tootmiseks, edastamiseks ja kasutamiseks. Oluline on kindlustada linna soojusmajanduse planeerimise abil kaugküttesüsteemidesse ühendatud eluhoonetele, ettevõtetele ja asutustele vajalikul hulgal kvaliteetne soojus ning soojuse varustuskindlus majanduslikult põhjendatud ja tarbijatele vastuvõetava hinnaga.

Käesoleva projekti otseseks eesmärgiks on koostada soojusmajanduse arengukava Võrukivi võrgupiikonna kohta. Tulemuseks on üks osa suuremast valdkonna arengukavast.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Ühtekuuluvusfond. Meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" rakendusüksus on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------