Hooajaline kaubandus
 

Võru linnas on kaubanduse korraldamise aluseks  Võru Linnavalitsuse 06.04.2017 määrus nr 2 „Tänavakaubanduse kord"  ja 06.04.2017 määrus nr 1 " Müügikoha hooajalise laienduse kord".
 
Info:
Arendusspetsialist Kaire Kalk
tel 785 0918
kaire.kalk@voru.ee