Käimasolevad hanked

Заголовок Дата публикации
Riigihange Võru linna arengukava aastani 2035 koostamine 10.01.2017

Hankekord

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep (tema asendaja jurist-nõunik Kristi Viert).

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalituse 23.11.2011 korraldusega nr 488.