Käimasolevad hanked

Заголовок Дата публикации
Võru linnas Põllu tänava ülepindamine 29.06.2017
Võru Kesklinna pargi maastikuehituslikud tööd 27.06.2017
Tänavate korrastamine pigi-killustikuga 26.06.2017

Hankekord

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep (tema asendaja jurist-nõunik Kristi Viert).

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.