ELURUUMI TAGAMISE TEENUS


TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Eluruumi on õigus taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval isikul, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
Kestvus Tähtajaline
Õigusakt Eluruumi kasutusse andmise kord
Vastutaja Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja Virgu Treimut, tel 785 0940 mob 521 1290, e-post virgu.treimut@voru.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Taotlus koos lisadokumentidega esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda või infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65620 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.
Vajaminevad dokumendid Taotleja ja temaga ühist eluruumi soovivate perekonnaliikmete andmed; eluruumi vajaduse põhjendus; andmed seni kasutatava eluruumi kohta; taotleja ja ühist eluruumi soovivate täisealiste perekonnaliikmete nõusolekud isikuandmete töötlemiseks.