Vabariigi Valitsus on seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse Eesti-sisese levikuga kuulutanud riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.
Oleme eriolukorras, mille saame lahendada ainult ühiste jõupingutuste tulemusena. Ilma mõjuva põhjuseta (töö, kauplus, apteek, terviseküsimused jne) palume kodust mitte väljuda! Täname kõiki kaaslinlasi mõistva ja abivalmi suhtumise eest!

ÜLERIIGILINE KOROONAVIIRUSE KRIISITELEFON ON 1247

 

LINNARUUM
 

 • Avalikud mängu- ja spordiväljakud ning -rajatised on SULETUD!
 • Ainukesena jääb avatuks Kubija rollerirada.
 • Koroonaviirus levib piisk-õhknakkuse teel ning kandub hõlpsasti edasi pindade kaudu. Mängu- ja spordiväljakuid kasutavad paljud inimesed, kuid nende pindade desinfitseerimine ei ole tulemuslik. Lisaks tekib paratamatult mänguväljakutel otsekontakt laste vahel.
 • Linnavalitsus mõistab, et lastele tuleb leida tegevus värskes õhus, kuid arvestades, et  mängu- ja spordiväljakuid kasutab väga palju inimesi, siis on ka nakkusrisk seal suur. Viiruse leviku pidurdamine sõltub meist kõigist ning tänases olukorras on kõige olulisem jääda koju ja hoiduda kokkupuutumisest teiste inimeste ja pindadega, mida palju katsutakse. Maailma kurb kogemus on tõestanud, et selle viiruse vastu aitab ainult karm karantiin.
 • Palume kõigilt linlastelt mõistvat suhtumist ning hoolime enda ja teiste tervisest! Palume kõigilt asjasse suhtuda täie tõsidusega!
   

LINNAVALITSUSE TÖÖKORRALDUS
 

 • Linnavalitsuse ruumides kodanike vastuvõttu ei toimu. Inimesi teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahendusel http://www.voru.ee/et/ametnikud5
 • Linnavalitsuse infosaal on suletud. Kontakti saab helistades 785 0901
 • Jätkuvad need rahvastikutoimingud, mis nõuavad isiklikku kohale  tulemist (nt abieluavalduse, abielulahutuse avalduse, pärast sünni registreerimist isaduse omaksvõtu avalduse esitamine, abielu sõlmimine, abielu lahutamine). Avalduste esitamiseks palume eelnevalt kontakti võtta perekonnaseisutoimingute spetsialistiga või helistades 785 0901. Teisteks toiminguteks palume esitada elektroonilised avaldused perekonnaseisutoimingute spetsialistile või info@voru.ee.
 • Jätkub vältimatult vajaliku sotsiaalabi osutamine (toimetulekutoetuse taotluste vastuvõtt).
 • Linnavalitsus palub isiklikult vastuvõtule pöörduda ainult äärmisel vajadusel ja võimalusel, esmalt võtta kontakti ametnikuga telefoni või e-posti teel
 • Kirjalikud taotlused/avaldused saab postida /tuua infosaali või sotsiaaltööosakonna uste juures asuvatesse postkastidesse
   

SOTSIAALABI
 

 • Palume jälgida oma naabruskonda ja teavitada sotsiaaltööosakonda puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile. Linna sotsiaaltööosakond on ööpäevaringselt kättesaadav telefonil 5307 6521.
 • Märka üksi elavaid ja eakaid inimesi, too neile toidukraam ukse taha või anna hädasolijast teada.
 • Palume hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast. Vajadusel aidake neid!
 • Oleme valmis pakkuma hädasolevatele inimestele abi toidu ja ravimite kojukandel.
 • Linna sotsiaaltööosakond jätkab oma tööd telefoni ja e-posti teel. Vastavad kontaktid on leitavad linna kodulehel ning linnavalitsuse ja sotsiaaltööosakonna uksel.
 • Hoolekandeasutustes on külastuskeeld.
   

HARIDUS
 

 • Eriolukorrast tulenevalt on distantsõppel kõik Võru linna üldharidus- ja huvikoolid ning peatatud on huvitegevus. Koolid on korraldanud õppetöö ümber ja õppetöö korralduse osas saab informatsiooni kooli e-päeviku kaudu. 
 • Võru linna lasteaedade töö on taasatatud piiratud mahus. Et minimeerida riske, osutatakse  teenust ainult Sõlekese lasteaias. Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00-17.30. Erinevate lasteaedade lapsed on paigutatud Sõlekese lasteaias eraldi rühmaruumidesse. Vanematel, kellel tekib jooksvalt täiendavalt hädapärane vajadus lasteaiateenuse järele, palutakse eelnevalt teavitada oma „kodulasteada".
 • SOOVITAME ENDISELT VÕIMALUSEL LAPSE LASTEAIAST KOJU JÄTTA! LASTEAEDA TOHIB TUUA AINULT TERVEID LAPSI JA KA NENDE LÄHIKONDSED EI TOHI OLLA NAKATUNUD KOROONAVIIRUSESSE NING NEIL EI TOHI OLLA OLNUD TEADLIKKU LÄHIKONTAKTI KOROONAVIIRUSESSE NAKATUNUGA!
 • Lasteaia kohatasust vabastamine! 18.03 toimunud linnavalitsuse istungil otsustati, et kõik Võru linna munitsipaallasteaia teenust kasutavad lapsevanemad vabastatakse erandkorras 2020. aasta märtsikuu eest kohatasu maksmisest. Kes on tasunud märtsikuu kohatasu, nendel toimub tagasiarveldus järgnevatel kuudel. 30.03 toimunud linnavalitsuse istungil otsustati vabastada kõik lapsevanemad ka aprillikuu kohatasu maksmisest.
 • Samuti otsustati vabastada lapsevanemad 2020. aasta märtsi- ja aprillikuu eest huvikooli õppetasu maksmisest nendes õpperühmades, kus kaugõpe pole võimalik.
  Võru Muusikakool: poistekoor, tüdrukutekoor, orkestri- ja bändiõpe, rühma eelkool.
  Võru Kunstikool: kunsti õppesuuna eelõpe ja eelõpe 0,5 koormusega, tantsu õppesuuna eelõpe.
  Võru Spordikool: eelkooli huviõpe.
   

KAUBANDUS JA ETTEVÕTLUS
 

 • Linnavalitsus ootab infot kauplustelt ja toitlustusasutustelt, kes pakuvad kauba kojuveoteenust. Saada oma ettevõtte andmed: marianne.mett@voru.ee Info koondame ühtsesse tabelisse, mida saab jooksvalt uuendada. Tabel asub SIIN

Kaubanduskeskuste sulgemise eesmärk ei ole piirata poodides müüdava kauba sortimenti, vaid rahvarohketes kohtades koosviibimist. Kui toidupoes müüakse ka muud kaupa, saab jätkata kogu sortimendi müüki. Näiteks riided, kosmeetika, köögitarbed, pesuvahendid jne.

 • Üldine liikumispiirang kehtib kaubanduskeskustele, kus on erinevat liiki müügiasutusi.
 • Piirang ei kehti kaubanduskeskustest eraldiseisvatele poodidele sõltumata müügipinna suurusest, avatud saavad olla näiteks ehituspoed, aianduspoed. Eraldiseisvad kaubanduspinnad saavad sõltumata suurusest olla lahti.
 • Kaubanduskeskuse pood saab jääda avatuks:
  1) Kui on tänavalt eraldi sissepääs. Näiteks Viru Keskuse Sportland.
  2) Kui pääseb poodi üldkasutatavaid ruume läbimata, näiteks otse parklast.
 • Samal põhimõttel saavad avatuks jääda ka kaubanduskeskuse juures olevad, tänavalt sissepääsetavad toitlustusasutused.
 • Kaubanduskeskuses olevad söögikohad võivad olla avatud üksnes toidu kaasamüügiks. Kohapeal toidu tarbimine ei ole lubatud.
 • Kaubanduskeskuste üldkasutatavad ruumid, mis on vajalikud toidupoodi, apteeki või teistesse erandite alla kuuluvatesse kohtadesse minemiseks,  peavad olema lahti.
 • Kaubanduskeskuste osaline sulgemine toimub kaubandustegevuse piiramise kaudu (poed peavad olema külastajatele kinni). Kaubandustegevuse seaduse § 21 lõike 3 alusel teostab riiklikku järelevalvet kaupleja tegevuskohale sätestatud nõuete täitmise üle oma haldusterritooriumil valla- või linnavalitsus.
 • Politsei- ja piirivalveametile on antud korraldusega ülesanne teha järelevalvet 2 meetrise vahemaa piirangu järgimise üle, s.o inimeste käitumise üle.
 • Meetmed vaadatakse üle hiljemalt  iga kahe nädala järel, et hinnata nende mõju viiruse leviku tõkestamiseks.
   

ÜHISTRANSPORT
 

Võru linna teenindavad bussid on käigus vastavalt kehtivatele sõidugraafikutele kuni uute asjaolude ilmnemiseni. Samas palutaske jälgida järgmist:

 • Alates 16.03 on Võru linna- ja lähiümbruse bussidel, millel on olemas keskmine uks, tehtud sisenemiskorras muudatus – sisenemine ja väljumine toimub bussi keskmise ukse kaudu.
 • Bussijuhiala nendes bussides on lindiga piiratud ning sinna sisenemine on reisijatele keelatud.
 • Valideerimist nendes bussides ajutiselt ei toimu. Bussides on vastavad informatiivsed sildid.

Kõigil sõitjatel, kes tunnevad end pisutki haiglasena, palutakse ühistransporti mitte kasutada, et hoida ära võimaliku nakkuse levik kaassõitjatele ja bussijuhile. Soovitame sõitjatel teha ühistranspordiga üksnes hädavajalikke sõite ning võimalusel olla kodus ja hoida oma tervist.

Vastavalt Kagu Ühistranspordikeskuse teadaandele on ka kõik Põlva- ja Võrumaa bussid  esialgu käigus kehtivate sõidugraafikute alusel. Info üksikute erandite kohta http://kagu.ytk.ee/bussiliikluse-korraldus-eriolukorra-ajal-polva-ja-vorumaal/

Eriolukorrast tingituna on vedajad järjest teavitanud ka kaugliinireiside ärajäämisest. Neist osad puudutavad ka väljumisi Võrust (Võru-Tartu, Võru-Tallinn). Bussiga reisijatel palume jälgida infot, nimekiri täieneb pidevalt: https://www.bussijaam.ee/nodeparture/
 

KAITSE ENNAST JA TEISI VIIRUSTE EEST!
 

 • Võimalusel püsi kodus, väldi lähikontakte teiste inimestega.
 • Eakatel inimestel vanuses 60+ ja kroonilistel haigetel tuleb olla eriti ettevaatlik. Kui vähegi võimalik tuleb püsida kodus ja eluks vajalikud tarbed lasta endale tuua lähedastel või tuttavatel.
 • Pese ja desinfitseeri käsi sageli. Kätepesu peab kestma vähemalt 20 sek.
 • Haigussümptomitega on kodust väljumine keelatud
 • Külasta kauplusi nii harva kui võimalik. Planeeri külastus väljaspool tippaega.
 • Osteldes ära puuduta kaupa (nii pakendatud kui pakendamata kujul) ilma põhjuseta.
 • Pakendamata puu- ja köögiviljad jms tooted vajavad korralikku pesemist. Soovitav on ka pakendid üle pesta.
 • Väldi ostude eest tasumisel sularaha kasutamist.
 • Võimalusel väldi ühistranspordi kasutamist.
 • Nakkuse võib saada pindadelt nagu näiteks käsipuud, ukselingid ja ostukorvid ning vestlusel nakatunud inimesega lähemalt kui 2 meetrit.
 • Kui kahtlustad nakatumist koroonaviirusega, siis ära mingil juhul mine erakorralise meditsiini osakonda (EMO), vaid võta esmalt telefoni teel ühendust perearstiga või helista perearsti nõuandeliinile 1220. Vajadusel kutsu kiirabi (112).
 • Koroonaviiruse sümptomid on sarnased gripisümptomitele: köha, palavik ja hingamisraskused.

Pidevalt täienev info Terviseameti veebilehelt SIIT

Informatsiooni ja juhiseid Lõuna-Eesti Haigla arstidelt LOE SIIT