Detailplaneeringute teated

Заголовок Дата публикации
Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine 11.12.2020
Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine 17.11.2020
Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 21.10.2020
Liiva tn 13, 13a, F. R. Kreutzwaldi 39, 39a, 39b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 14.10.2020
Pikk tn 6b, 6c, 6d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 23.09.2020
Männiku tn 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine 02.09.2020
Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 16.06.2020
Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 27.05.2020
Männiku tn 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 18.05.2020
L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 03.04.2020
Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 19.03.2020
Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 14.02.2020
Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu teade 16.07.2019
Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 01.07.2019
Kalmuse tn 16a ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 25.06.2019
Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 03.06.2019
Kanarbiku tn 5 detailplaneeringu koostamise lõpetamine 15.05.2019
Vilja tn 1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 25.04.2019
Tamula järve rannaala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 25.04.2019
Põllu tn 4 detailplaneeringu koostamise lõpetamine 25.04.2019
Jüri tn 13a detailplaneeringu koostamise lõpetamine 12.04.2019
Männiku tn 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine 02.04.2019
Lauluväljaku tn 6 ja Uus tn 15 // 15a detailplaneeringute koostamise lõpetamine 08.03.2019
Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine 07.02.2019
F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 20.12.2018
Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 19.11.2018
F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 25.10.2018
Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 16.10.2018
Niidu tn 5 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 02.10.2018
Kalmuse tn 16a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 18.09.2018
Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 19.06.2018
Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 19.06.2018
F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 23.05.2018
Toome tn 1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 26.04.2018
Männiku tn 39 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 25.04.2018
Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 11.01.2018
F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osalise detailplaneeringu kehtestamine 27.11.2017
Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 30.10.2017
Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 20.10.2017
F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osalise detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 21.09.2017
Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 12.09.2017
Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 21.07.2017
F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osalise detailplaneeringu algatamine 22.06.2017
Olevi tn 1 kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine 16.06.2017
Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 15.06.2017
Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 18.04.2017
Olevi tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 17.04.2017
Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise teade 17.04.2017
Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 31.01.2017
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine 31.01.2017
Показывается результатов: 1 - 50 из 58.
Предметов на странице 50
из 2