Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek

1. Taotletav detailplaneeringu ala

Это обязательное поле.

2. Üldandmed

Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.

3. Detailplaneeringu lähtematerjal

Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.

4. Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded

Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.

5. Tehnovõrgud

6. Taotluse kohustuslikud lisad

1. Katastriplaani ja omandiõigust tõendavate dokumentide koopiad, 2. Volikiri (volitatud isiku puhul), 3. Asendiplaan, 4. Lahendusskeem

Это обязательное поле.