Ametnike hariduse ja eriala teave

Valitsus

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnapea Anti Allas 785 0903 anti.allas@voru.ee Kab 17, E 15.00 - 17.00
Abilinnapea  Toomas Sarapuu 785 0906 toomas.sarapuu@voru.ee  Kab 14, E 15.00 - 17.00
Abilinnapea  Sixten Sild 785 0907 sixten.sild@voru.ee Kab 19, E 15.00 - 17.00

 

Linnakantselei (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnasekretär  Ülle Müürsepp 785 0916 ylle.myyrsepp@voru.ee Kab 22,
E 14.00 - 17.00,
T 9.00 - 12.00
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maia Anderson 785 0900
527 5780
info@voru.ee, maia.anderson@voru.ee  Kab 18
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maire Agar 785 0939 maire.agar@voru.ee Kab 13
Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattai 785 0945
5302 1937
kersti.kattai@voru.ee Kab 9, E 14.00 - 17.00, T 9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00 K 13.00 - 16.00 N-R 9.00 - 12.00
Avaliku teabe spetsialist  Anneli Nelk 785 0901 anneli.nelk@voru.ee Infosaal
Registripidaja  Sirje Randver 785 0914 sirje.randver@voru.ee Kab 8,
E-N 10.00 - 12.00,
15.00 - 17.00
R 10.00 - 12.00
Infotehnoloog Allan Liblik 785 0913 allan.liblik@voru.ee Kab 30
 

Avalikud suhted

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Avalike suhete spetsialist  Marianne Mett 785 0948
5344 1055
marianne.mett@voru.ee Kab 20
Linnalehe toimetaja  Ulis Guth 512 0787 ulis.guth@voru.ee Kab 27

 

Arendus

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Arendusnõunik  Tiina Hallimäe 785 0922 tiina.hallimae@voru.ee Kab 20 E 13.00-15.00
Arenduspetsialist  Kaire Kalk 785 0918 kaire.kalk@voru.ee Kab 20 E 13.00-15.00

 

Juriidiline osakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Juriidilise osakonna juhataja  Esko Hillep 785 0938 esko.hillep@voru.ee

Kab 28,
T 10.00-12.00
R 9.00-12.00

Jurist-nõunik  Kristi Viert 785 0944 kristi.viert@voru.ee Kab 12,
T
 10.00-12.00
R 9.00-12.00

 

Haridus- ja kultuuriosakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond  Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja  Peep Poltimäe osakonna töö juhtimine,  omavalitsuste vaheline arvlemine, õpilastransport, noorte projektlaagrite üle  järelevalve teostamine, spordiregister

785 0937

peep.poltimae@voru.ee

Kab 29 
K 14.00 - 17.00
N 9.00-12.00

Haridusspetsialist  Anita Kikas kooli määramine, koolikohustuse täitmise kontroll, hariduse arengukavad, lasteaia õppekulu maksmisest vabastamine, ranitsatoetused

 

785 0911

anita.kikas@voru.ee

 

Kab 29
Kultuurispetsialist  Inge Tolga kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused ja arengukavad, avalike ürituste korraldamise taotlused, eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise üle järelevalve teostamine

785 0904, 518 6850

inge.tolga@voru.ee

Kab 29

 

Sotsiaaltööosakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Sotsiaaltööosakonna juhataja  Eve Ilisson osakonna töö juhtimine, Nöörimaa Tugikodu töö koordineerimine,  sotsiaaltööalaste tegevustoetuste taotluste menetlemine, riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele


785 0921
5307 6521

eve.ilisson@voru.ee

 

Kab 4 Tartu 23,
E 15.00-17.00
N 10.00-12.00
Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja  Virgu Treimut sünnitoetused, eluruumide taotlused, täisealiste isikute eestkoste


785 0940
521 1290

virgu.treimut@voru.ee

Kab 7 Tartu 23,
E 15.00-17.00
K 10.00-12.00
N 9.00-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Eve Tšegurov toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus, matusetoetus, abivajadusest sõltuvad sotsiaaltoetused

785 0942
523 0395

eve.tsegurov@voru.ee

Kab 2 Tartu 23,
E 9.00-12.00 13.30-17.00
T, K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Siiri Martinson hoolduse seadmine ja hooldajatoetus, üldhooldusteenus, puuetega isikute parkimiskaardid

785 0941
5307 1919

siiri.martinson@voru.ee

Kab 3 Tartu 23,
E 9.00-12.00 13.30-17.00
T, K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Lastekaitsespetsialist  Terli Linnas  


785 0924
529 8472

terli.linnas@voru.ee

Kab 6 Tartu 23,
T 8.30-12.00
N 13.30-16.00
Lastekaitsespetsialist  Merike Aasmäe  


785 0925
5306 0188

merike.aasmae@voru.ee

Kab 5 Tartu 23,
E 13.30-16.00
N 8.30-12.00
Lastekaitsespetsialist Riina Mandel  


785 0943
521 3660

riina.mandel@voru.ee

Kab 1 Tartu 23,
E 8.30-12.00
K13.30-16.00
 

Linnamajanduse osakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnamajanduse osakonna juhataja  Raiko Palm

 

osakonna töö juhtimine

785 0949, 5912 9129

raiko.palm@voru.ee

Kab 15,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja  Risto Aim osakonna töö juhtimine, teede ja tänavate hoolduse korraldamine

7850 926, 5347 4332

risto.aim@voru.ee 

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Peaarhitekt  Diana Vene üld- ja teemaplaneeringute koostamise korraldamine,  muinsuskaitsealal remondi toetuse korraldamine

785 0931

diana.vene@voru.ee

Kab 7,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv jäätmemajanduse korraldamine,  keskkonna- ja looduskaitseliste toimingute teostamine, heakorra-alane järelevalve

785 0915

tiina.randjarv@voru.ee

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Haljastuse ja linnakujunduse spetsialist  Anne Vahtla haljastusega seonduvate toimingute teostamine, raielubade väljastamine,  reklaami paigalduse kooskõlastamine

785 0929

anne.vahtla@voru.ee

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnavarade vanemspetsialist  Eve Saaremägi linnavara kasutusse andmise, võõrandamise ja haldamise korraldamine, linna huvide esindamine korteriühistutes

785 0946

eve.saaremagi@voru.ee

Kab 11,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

Arhitekt-planeerija  Teenistussuhe ajutiselt peatatud (asendab maakorraldaja-geodeet) detailplaneeringute algatamise avalduste vastuvõtmine, planeeringute koostamise korraldamine

 

  
Maakorraldaja-geodeet Tauno Asi maakorralduslikud toimingud, geodeetiliste tööde andmebaasi pidamine, planeeringute koostamise korraldamine

785 0928

tauno.asi@voru.ee

Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Planeerimisspetsialist Remida Aasamäe hoonete projekteerimistingimuste koostamine, maamaksuga seonduvad toimingud, planeeringute ja ehitusprojektide andmebaasi pidamine

785 0930

remida.aasamae@voru.ee

Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar ehitus- ja kasutuslubade ning -teatiste menetlemine,  rajatiste projekteerimistingimuste koostamine, ehitusalane järelevalve

785 0934

rain.raitar@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Ehitusspetsialist  Kalmer Vislapuu kaevelubade väljastamine, tellija funktsioonide täitmine linnaeelarvest ehitatavatel objektidel

785 0947

kalmer.vislapuu@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00 N 9.00-11.00
Majandusspetsialist  Egon Taal sissesõidulubade väljastamine,  linnale kuuluva vara korrashoiu korraldamine, linnavalitsuse korraldatud üritustel liikluse korraldamine

785 0933

egon.taal@voru.ee

Kab 11,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Kalmistu järelevalve spetsialist  Asa Mõttus Võru linnakalmistul hauaplatsi või -koha eraldamine, matuste korraldamise nõustamine ja abistamine

782 8620, 527 9010

asa.mottus@voru.ee

Võru linnakalmistu - Kose tee 2
 

Rahandusosakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Rahandusosakonna juhataja  Kerstin Tammjärv 785 0919 kerstin.tammjarv@voru.ee Kab 23,
E 15.00-17.00
Pearaamatupidaja-juhataja asetäitja   Hele Purge 7850 920  hele.purge@voru.ee  Kab 25
Pearaamatupidaja asetäitja  Kati Pintmann 785 0910 kati pintmann@voru.ee Kab 26
Vanemraamatupidaja Viire Ilves 785 0953 viire.ilves@voru.ee Kab 26
Vanemraamatupidaja  Maie Palsi 785 0956 maie.palsi@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja  Vilve Alliksoo 785 0952 vilve.alliksoo@voru.ee Kab 26
Raamatupidaja   Karin Kähr 785 0955 karin.kahr@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja Maire Lepa 785 0954 maire.lepa@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja  Signe Hillep 785 0951 signe.hillep@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja Kersti Tovinen 785 0909 kersti.tovinen@voru.ee Kab 24 kassa,
E-R 9.00-12.00 13.00-16.00
Ökonomist  Piret Kooser 785 0912 piret.kooser@voru.ee Kab 26
 

Sisekontrolör

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sisekontrolör Sirje Peris 785 0932 sirje.peris@voru.ee Kab 16

 

Volikogu

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Volikogu esimees Ülo Tulik 785 0936 volikogu@voru.ee Kab 1
Volikogu referent Helin Vuks 785 0935 helin.vuks@voru.ee Kab 2