Ametnike hariduse ja eriala teave

Valitsus

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnapea Anti Allas

785 0903;
5340 0409

anti.allas@voru.ee Kab 17, E 15.00 - 17.00
Abilinnapea  Toomas Sarapuu

785 0906;
5304 0432

toomas.sarapuu@voru.ee  Kab 14, E 15.00 - 17.00
Abilinnapea  Sixten Sild

785 0907;
5886 8867

sixten.sild@voru.ee Kab 19, E 15.00 - 17.00

 

Linnakantselei (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnasekretär  Ülle Müürsepp 785 0916, 5305 0225 ylle.myyrsepp@voru.ee Kab 22,
E 14.00 - 17.00,
T 9.00 - 12.00
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maia Anderson 785 0900,
527 5780
info@voru.ee, maia.anderson@voru.ee  Kab 18
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maire Agar 785 0939, 5307 1585 maire.agar@voru.ee Kab 13
Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattai  785 0945,
5302 1937
kersti.kattai@voru.ee

Kab 9, E 14.00 - 17.00, T 9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00 K 13.00 - 16.00 N-R 9.00 - 12.00 

Avaliku teabe spetsialist  Anneli Nelk 785 0901, 5330 9511 anneli.nelk@voru.ee Infosaal
Registripidaja  Sirje Randver 785 0914  

Kab 8,
E-N 10.00 - 12.00,
15.00 - 17.00
R 10.00 - 12.00 

Infotehnoloog-nõunik Allan Liblik 785 0913, 5399 2625 allan.liblik@voru.ee Kab 30
Infotehnoloogia spetsialist Raul Jaanimets 785 0927 raul.jaanimets@voru.ee Kab 30
 

Avalikud suhted

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Avalike suhete spetsialist  Marianne Mett 785 0948
5344 1055
marianne.mett@voru.ee Kab 20
Turundusspetsialist Karin Kahre   karin.kahre@voru.ee  
Linnalehe toimetaja  Ulis Guth 512 0787 ulis.guth@voru.ee Kab 27

 

Arendus

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Arendusjuht  Tiina Hallimäe 785 0922, 5343 6302 tiina.hallimae@voru.ee Kab 20 E 13.00-15.00
Arendusspetsialist  Kait Kabun 785 0918, 5304 0012 kait.kabun@voru.ee Kab 20 E 13.00-15.00
Projektijuht Siim Meeliste   siim.meeliste@voru.ee  

 

Juriidiline osakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Juriidilise osakonna juhataja  Esko Hillep 785 0938
5194 4776
esko.hillep@voru.ee

Kab 28,
T 10.00-12.00
R 9.00-12.00

Jurist-nõunik  Helin Potter 785 0944 helin.potter@voru.ee Kab 12,
T
 10.00-12.00
R 9.00-12.00

 

Haridus ja kultuur

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond  Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Haridusnõunik Anita Kikas üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste tegevuse koordineerimine; kooli määramine; koolikohustuse täitmise kontroll; lasteaia õppekulu maksmisest vabastamine; ranitsatoetused; õpilase sõidusoodustus

 

785 0911, 5305 7819

anita.kikas@voru.ee

 

Kab 29
Kultuurinõunik  Inge Tolga kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonna ning huvikoolide ja keskraamatukogu tegevuse koordineerimine; avalike ürituste korraldamise taotlused; kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused ja aruanded; noorte projektlaagrite järelevalve

785 0904, 518 6850

inge.tolga@voru.ee

Kab 29

 

Sotsiaaltööosakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Sotsiaaltööosakonna juhataja  Eve Ilisson osakonna töö juhtimine, Nöörimaa Tugikodu töö koordineerimine,  sotsiaaltööalaste tegevustoetuste taotluste menetlemine, riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele, puuetega inimeste eluruumide kohandamine


785 0921
5307 6521

eve.ilisson@voru.ee

 

Tartu 23, kab 4

T 10.00-12.00 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja  Maarika Pilt eluruumide taotlused, täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanutele


785 0940
521 1290
maarika.pilt@voru.ee

 

Tartu 23, kab 1
T 10.00-12.00
 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Sotsiaaltööspetsialist  Eve Tšegurov sünnitoetus, matusetoetus, toimetulekutoetus,  abivajadusest sõltuvad sotsiaaltoetused

785 0942
523 0395

eve.tsegurov@voru.ee

Tartu 23, kab 2
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T, K 13.30-16.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Siiri Martinson hoolduse seadmine ja hooldajatoetus, üldhooldusteenus, puuetega isikute parkimiskaardid

785 0941
5307 1919

siiri.martinson@voru.ee

Tartu 23, kab 3
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T, K 13.30-16.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaalteenuste spetsialist Marleen Maask
sotsiaalteenuste vajaduste hindamine ja teenustele suunamine
5358 8582
marleen.maask@voru.ee
Tartu 23, kab 8
Lastekaitsespetsialist Hannela Teaste korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse 785 0943
521 3660
hannela.teaste@voru.ee
Tartu 23, kab 6
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Lastekaitsespetsialist Kristi Asser korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse 5309 1279
kristi.asser@voru.ee
Tartu 23, kab 9
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Lastekaitsespetsialist Merike Aasmäe teenistussuhe peatatud    
Lastekaitsespetsialist Terli Linnas korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse 785 0925
5306 0188
terli.linnas@voru.ee
Tartu 23, kab 5
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Tugiisik Maiu Hartmann sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine

5300 1948
maiu.hartmann@voru.ee

Tartu 23, kab 8
Tugiisik Karolin Viss sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine 5344 4837
karolin.viss@voru.ee
Tartu 23, kab 8
Hooldustöötaja Ülle Lehtna eluruumi tagamise teenusel olevate sotsiaalsete erivajadustega inimeste toetamine läbi nõustamise, probleemide ennetamise, suunamise, juhendamise ja turvalisuse tagamise 513 6112
ulle.lehtna@voru.ee
F.R. Kreutzwaldi 55 (Pargikodu)
Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja  
täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanule, puudega lapse hooldamise toetus

 

 

 
Juhtumikorraldaja 
(kuni 31.10.2020)
Marina Piirisild noorte hariduse omandamise ja tööturule mineku toetamine projekti "Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine" raames

 

5309 8844
marina.piirisild@voru.ee

 

Tartu 23, kab 8
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
 

Linnamajanduse osakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnamajanduse osakonna juhataja  Tauno Asi


osakonna töö juhtimine

785 0928, 5307 4315

tauno.asi@voru.ee

Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja  Risto Aim osakonna töö juhtimine, teede ja tänavate hoolduse korraldamine

7850 926, 5347 4332

risto.aim@voru.ee 

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Peaarhitekt  Diana Vene üld- ja teemaplaneeringute koostamise korraldamine,  muinsuskaitsealal remondi toetuse korraldamine

785 0931, 5302 3484

diana.vene@voru.ee

Kab 7,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv jäätmekäitluse korraldamine,  keskkonna- ja looduskaitseliste toimingute teostamine, heakorra-alane järelevalve, toimingud lemmikloomade registris

785 0915, 5304 0280

tiina.randjarv@voru.ee

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Haljastuse ja linnakujunduse spetsialist  Anne Vahtla haljastusega seonduvate toimingute teostamine, raielubade väljastamine, reklaami paigalduse korraldamine

785 0929, 5333 1142

anne.vahtla@voru.ee

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnavarade vanemspetsialist  Eve Saaremägi linnavara kasutusse andmise, võõrandamise ja haldamise korraldamine, linna huvide esindamine korteriühistutes

785 0946, 56916888

eve.saaremagi@voru.ee

Kab 11,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

Arhitekt-planeerija  Sirli Kokk detailplaneeringute algatamise avalduste vastuvõtmine, planeeringute koostamise korraldamine

785 0937

sirli.kokk@voru.ee


Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
 
Energiaspetsialist Polina Voitiks
+CityxChange projektiga seonduvate energiavaldkonna ülesannete täitmine
526 0401

polina.voitiks@voru.ee
Kab 4
Ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar ehitus- ja kasutuslubade ning -teatiste menetlemine,  rajatiste projekteerimistingimuste koostamine, ehitusalane järelevalve

785 0934

rain.raitar@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Ehitusspetsialist  Kalmer Vislapuu kaevelubade väljastamine, tellija funktsioonide täitmine linnaeelarvest ehitatavatel objektidel

785 0947, 5552 1811

kalmer.vislapuu@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00 N 9.00-11.00
Haldusspetsialist-remondijuht Märt Viks linnale kuuluva vara haldamine, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaar-korrashoiu ning heakorra tööde korraldamine ja teostamine 525 9271

mart.viks@voru.ee
Kab 15
Majandusspetsialist  Egon Taal sissesõidulubade väljastamine,  linnale kuuluva vara korrashoiu korraldamine, linnavalitsuse korraldatud üritustel liikluse korraldamine

785 0933, 5345 9112

egon.taal@voru.ee

Kab 11,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Kalmistu järelevalve spetsialist  Asa Mõttus Võru linnakalmistul hauaplatsi või -koha eraldamine, matuste korraldamise nõustamine ja abistamine

782 8620, 527 9010

asa.mottus@voru.ee

Võru linnakalmistu - Kose tee 2

T-L 8.00-17.00
P, E suletud

Maanõunik   maakorralduslikud toimingud, geodeetiliste tööde andmebaasi pidamine, kohanime ja aadressikorraldus 785 0928  
 

Rahandusosakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Rahandusosakonna juhataja  Kerstin Tammjärv 785 0919 kerstin.tammjarv@voru.ee Kab 23,
E 15.00-17.00
Pearaamatupidaja   Hele Purge 7850 920  hele.purge@voru.ee  Kab 25
Pearaamatupidaja asetäitja  Kati Pintmann 785 0910 kati.pintmann@voru.ee Kab 26
Vanemraamatupidaja Viire Ilves 785 0953 viire.ilves@voru.ee Kab 26
Vanemraamatupidaja  Maie Palsi 785 0956 maie.palsi@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja  Palmi Mägi 785 0952 palmi.magi@voru.ee Kab 26
Raamatupidaja   Merle Päkk 785 0955 merle.pakk@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja  Signe Hillep 785 0951 signe.hillep@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja Tiina Alatalo 785 0954 tiina.alatalo@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja Kersti Tovinen 785 0909 kersti.tovinen@voru.ee Kab 24 kassa,
E-R 9.00-12.00 13.00-16.00
Ökonomist  Piret Kooser 785 0912 piret.kooser@voru.ee Kab 26
 

Sisekontrolör

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sisekontrolör, andmekaitsespetsialist Sirje Peris 785 0932, 526 3141

sirje.peris@voru.ee
andmekaitse@voru.ee

Kab 16

 

Volikogu

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Volikogu esimees Ülo Tulik 785 0936, 5341 3665 volikogu@voru.ee Kab 1
Volikogu referent Liisi Kondratjeva 785 0935, 527 5790 liisi.kondratjeva@voru.ee Kab 2