Haridus- ja kultuuriosakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond  Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja  Vakantne osakonna töö juhtimine,  omavalitsuste vaheline arvlemine, õpilastransport, noorte projektlaagrite üle  järelevalve teostamine, spordiregister

 

 

Haridusspetsialist  Anita Kikas kooli määramine, koolikohustuse täitmise kontroll, hariduse arengukavad, lasteaia õppekulu maksmisest vabastamine, ranitsatoetused

 

785 0911, 5305 7819

anita.kikas@voru.ee

 

Kab 29
Kultuurispetsialist  Inge Tolga kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused ja arengukavad, avalike ürituste korraldamise taotlused, eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise üle järelevalve teostamine

785 0904, 518 6850

inge.tolga@voru.ee

Kab 29