PUUDEGA ISIKU ELUASEME KOHANDAMISE KORD


TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Kohandust on õigus taotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Võru linn. Kohandust võib puudega isikule taotleda ka puudega isiku lapsevanem, eestkostja või volitatud isik.

Kestvus

Avaldusi puudega isiku eluaseme kohandamiseks võetakse vastu 14 päevas jooksul taotlusvooru väljakuulutamisest alates. Võru Linnavalitsus teavitab Rahandusministeeriumi poolt välja kuulutatud avatud taotlusvooru väljakuulutamisest Võru linna veebilehel ja kohalikus lehes.

Õigusakt Puudega isiku eluaseme kohandamise kord
Vastutaja Sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson tel 785 0921, 530 76521; eve.ilisson@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus paberkandjal koos vajaminevate dokumentidega esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23.
Digiallkirjaga taotluse koos vajaminevate dokumentidega võib saata e-posti aadressil eve.ilisson@voru.ee

Vajaminevad dokumendid

Kohanduse taotlemiseks peab esitama linnavalitsusele kirjaliku taotluse, millele tuleb vajadusel lisada kohanduse saamiseks õigust põhjendavad täiendavad dokumendid.

Viide Taotlus eluruumi kohandamiseks