Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 8. märtsil 2017

veebruar 2017

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 39.) toimub 8. märtsil 2017. a kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:


1. Võrumaa õiguskorra ülevaade 2016
Ettekandja: Võru politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Anti Paap

2. Võru linna 2017. aasta lisaeelarve
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kersti Tammjärv

3. Projektile garantii andmine
Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

4. Muud küsimused


Lugupidamisega


Andres Visnapuu
volikogu esimees