Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 14. novembril 2018

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 14.) toimub 14. novembril 2018 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru linna 2018. aasta lisaeelarve

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

2. Võru Linnavolikogu 27. märtsi 2013 määruse nr 8 "Võru Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, linnasekretär Ülle Müürsepp

3. Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, linnasekretär Ülle Müürsepp

4. Muud küsimused

4.1 Anti Haugase esitatud arupärimistele vastamine

4.2 Detailplaneeringu arutelu

Lugupidamisega

 

Ülo Tulik  
volikogu esimees