Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 13. märtsil 2019

Järgmine Võru Linnavolikogu korraline istung toimub 13. märtsil 2019 kell 13.00 volikogu istungite saalis. 

1. Võru Linnavolikogu 9. jaanuari 2019 määruse nr 1 "Võru maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, kaasettekandjaks SA Võrumaa Arenduskeskuse arendusnõunik Aivar Nigol

2. Heade kavatsuste kokkuleppe sõlmimine
Ettekandja: linnapea Anti Allas

3. Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine
Ettekandja: linnapea Anti Allas

4. Ostueesõiguse mittekasutamine (eelnõu nr 1-1.5/LVK-O-8)
Ettekandja: abilinnapea Toomas Sarapuu

5. Ostueesõiguse mittekasutamine (eelnõu nr 1-1.5/LVK-O-9)
Ettekandja: abilinnapea Toomas Sarapuu

6. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
Ettekandjad: abilinnapea Toomas Sarapuu, maanõunik Tauno Asi

7. Loa andmine linnavara võõrandamiseks
Ettekandja: abilinnapea Toomas Sarapuu

8. Elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded
Ettekandja: abilinnapea Toomas Sarapuu

9. Võru linna osalemise lõpetamine mittetulundusühingus Eesti Tervislike Linnade Võrgustik
Ettekandja: abilinnapea Toomas Sarapuu

10. Muud küsimused


Lugupidamisega

Ülo Tulik
volikogu esimees