Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 13. detsembril 2017

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung toimub 13. detsembril 2017 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru linna 2017. aasta lisaeelarve

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

2. Projektis osalemine

Ettekandjad: arendusnõunik Tiina Hallimäe, peaarhitekt Diana Vene

3. Linnavalitsuse liikmetele töötasu määramine

Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

4. Volikogu töö tasustamine

Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

5. Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

6. Võru linna 2018. aasta eelarve (1. lugemine)

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

7. Maamaksumäära kehtestamine 2018. aastaks

Ettekandjad: abilinnapea Toomas Sarapuu, planeerimisspetsialist Remida Aasamäe

8. Võru Linnavolikogu 09. märtsi 2016 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

9. Eraüldhariduskoolide toetamine

Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Peep Poltimäe

10. Võru linna üldplaneeringu ülevaatamine

Ettekandja: linnapea Anti Allas, maakorraldaja-geodeet Tauno Asi

11. Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 otsuse nr 35 „Riigivara alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine" muutmine

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, maakorraldaja-geodeet Tauno Asi

12. Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, linnasekretär Ülle Müürsepp

Lugupidamisega

 

Ülo Tulik

volikogu esimees