Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 12. detsembril 2018

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 15.) toimub 12. detsembril 2018 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru linna 2018. aasta lisaeelarve

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

2. Eraüldhariduskoolide toetamine

Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

3. Võru Linnavolikogu 13. aprilli 2016 määruse nr 17 "Eluruumi kasutusse andmise kord" muutmine

Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

4. Puudega isiku eluaseme kohandamise kord

Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson

5. Võru linna 2019. aasta eelarve (I lugemine)

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

6. Maamaksumäära kehtestamine 2019. aastaks

Ettekandja: abilinnapea Toomas Sarapuu

7. Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 2 "Võru linna finantsjuhtimise kord" muutmine

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

8. Võru Linnavolikogule otsuse eelnõu "Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis" esitamine

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, linnasekretär Ülle Müürsepp

9. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

Lugupidamisega

 

Argo Mõttus  
volikogu aseesimees