Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 13. aprillil 2016

5. aprill 2016

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 30.) toimub 13. aprillil 2016. a kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Üldhooldusteenuse kord
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

2. Eluruumi kasutusse andmise kord
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

3. Võru Linnavolikogu 9. detsembri 2015 otsuse nr 41 "Hooldajatoetuse määrade kehtestamine 2016. aastaks" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

4. Võru Linnavolikogu 11. detsembri 2013 määruse nr 26 „Jäätmehoolduseeskiri" muutmine
Ettekandjad: abilinnapea Kalev Ilves, keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv

5. Garantii andmine (projekti "Võru linna keskväljaku rajamine")
Ettekandja: linnapea Anti Allas

6. Garantii andmine (projekti "Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu tagamine")
Ettekandja: linnapea Anti Allas

7. Garantii andmine (projekti "Võrukivi tehnopargi 8 kinnistu soojavõrguga ühendamine")
Ettekandja: linnapea Anti Allas

8. Seminari 1 hoone eemaldamine bilansist ja vara võõrandamine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

9. Bussipeatustele kohanimede määramine
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

10. Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandjad: abilinnapea Kalev Ilves, planeerimisspetsialist Remida Aasamäe

11. Loa taotlemine Männiku tn 39 maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks
Ettekandjad: abilinnapea Kalev Ilves, maakorraldaja-geodeet Tauno Asi

12. Muud küsimused


Lugupidamisega


Toomas Paur
volikogu esimees