Võlanõustamisteenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus
Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. 
Võlanõustamiseteenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.
Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.
Kestvus Võlanõustamisteenuse raames ei sõlmita teenuse saajaga lepingut. Võlanõustamisteenuse kestvus on juhtumipõhine. 
Õigusaktid Võlanõustamisteenuse osutamise kord
Korraldaja Nöörimaa Tugikodu juhtumikorraldaja,  tel 786 4796; 5300 7637

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
Taotlus võlanõustamisteenuse saamiseks:
  • esitada paberkandjal Nöörimaa Tugikodule;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Räpina mnt 22, Võru 65606;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-post noorimaa@voru.ee
Vajaminevad 
dokumendid
Võlanõustamisteenuse osutamise vormistamiseks on vajalik:
  • kehtiv isikut tõendav dokument
Taotluse blankett Võlanõustamisteenuse taotluse blankett