Nöörimaa tugikodu kontaktandmed

 
Registrikood: 75019980
Räpina mnt 22
Võru 65606
e-post: noorimaa@voru.ee
https://www.voru.ee/noorimaa-tugikodu
a/a EE751010220065288019 
 
Töötajad Telefonid e-mail Tööeag

 Direktor
Maarika Loodus

 786 4765
 521 8725

 maarika.loodus@voru.ee  8.00 - 16.00

Juhtumikorraldaja
 Anne Mägi

 786 4796
 5300 7637
 anne.magi@voru.ee  8.00 - 16.00
 Vanemjuhtumikorraldaja
 Kadri Lepp
 786 4796
 5306 0095
 kadri.lepp@voru.ee  8.00-16.00

 Vanem-koduteenuse töötaja
Ülle Lehtna

 786 4796
 5300 7637
   8.00 - 16.00
 Hoolekande assistendid
 782 1542
 5300 7637
 (kella 16.00 – 08.00
 puhkepäevadel ja riiklikel
 pühadel ööpäevaringselt)
   16.00 - 08.00,
 puhkepäevadel
 ja  riiklikel
 pühadel
 ööpäevaringselt
Andmekaitsespetsialist Sirje Peris 785 0932 sirje.peris@voru.ee  

 

 

 

 

Nöörimaa Tugikodu töötajate ametikohad ja kohamäärad

 

   Ametikoha nimetus  Kohamäär
 1.  Direktor  1,0
 2.  Vanem juhtumikorraldaja  1,0
 3.  Juhtumikorraldaja  1,0
 4.  Vanem-koduteenuse töötaja  1,0
 5.  Koduteenuse töötaja  7,0
 6.  Hoolekande assistent  3,5
 7.  Perenaine  0,75
 8.  Majandusspetsialist  0,5
 9.  Tugiisik lapsele  23,475
  Kokku:   39,225

Nöörimaa Tugikodu töötajate koosseis ja kohamäärad on kinnitatud Nöörimaa Tugikodu direktori 16.01.2017 käskkirjaga nr 20.2-1/4 „Nöörimaa Tugikodu struktuuri, töötajate koosseisu ja ametinimetuste kinnitamine seisuga 12.01. 2017"