Nöörimaa Tugikodu teenused

 

Hoolekandeasutus Nöörimaa Tugikodu  alustas tegevust 2007. aastal. Asutus loodi Võru Linnavalitsuse poolt ja asutuse tegevuse ülesandeks on hoolekandeteenuste osutamine Võru linna elanikele.

Nöörimaa Tugikodus osutatakse kümmet erinevat teenust ja teenuse saajaid on ca 150 inimest.

Nöörimaa Tugikodu eesmärgiks on kvaliteetsete teenuste osutamine ja võimalikult paindlik lähenemine teenuse saajate vajadustele.

Hinnakiri

Hinnakiri on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 06.04.2016 korraldusega nr 139 ja muudetud 18.05.2016 korraldusega nr 233.

Teenus Hind eurodes
Mõõtühik 
1. Pesu pesemine*  2,00 üks masinatäis (5 kg)
2. Pesu pesemine kuivatusega*  3,00 
üks masinatäis (5 kg)
3. Pesu pesemine koos kuivatuse ja triikimisega*  3,50  üks masinatäis (5 kg)
4. Dušši kasutamine* 2,00 kord
5. Varjupaigateenus** 
5.1. Isikutele, kes omavad Eesti rahvastikuregistri
andmetel Võru linnas registreeritud elukohta ja kes
omavad alalist või ajutist sissetulekut 
2,00  iga päev 20.00-8.00
5.2. Isikutele, kes ei oma Eesti rahvastikuregistri
andmetel registreeritud elukohta Võru linnas 
7,00 iga päev 20.00-8.00
6. Isikliku abistaja teenus (kuni 200 tundi kuus)***  2,33 1 tund 
7. Koduteenus ****: 
7.1. 1,0 kohta (neli tundi nädalas) 60,00 ühes kuus
7.2. 0,5 kohta (kaks tundi nädalas)  30,00
ühes kuus
8. Transporditeenuse osutamine väikebussiga Nöörimaa Tugikodu klientidele:    
8.1. sõidukilomeeter läbisõidul kuni 50 kilomeetrit 0,47
kilomeeter 
8.2. sõidukilomeeter läbisõidul üle 50 kilomeetri  0,22 
kilomeeter 
9. Transporditeenus elektriautoga Nöörimaa Tugikodu klientidele 0,20
kilomeeter 
10. Võlanõustamisteenus: 
10.1. Võru linna elanikele  tasuta
kord 
10.2. teiste omavalitsuste elanikele  15,00 
kord 

* Teenuse osutamine toimub esmaspäevast reedeni 08.00-16.00.
** Tasu arvestamisel lähtutakse vajadusest tagada teenuse tarbijale toimetulekupiir.
*** Teenust osutatakse Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 10 „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord" alusel.
**** Teenust osutatakse Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 7 "Koduteenuse osutamise kord" alusel.