Koduteenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Koduteenust on õigus saada täisealisel isikul, kes vajab kõrvalabi igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel kodustes tingimustes.
Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ning asjaajamine ametiasutustes.
Tasuta koduteenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval seadusjärgsete ülalpidajateta täisealisel isikul.
Tasu eest koduteenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval isikul. 
Kestvus Koduteenuse osutamise kestvus sõltub teenuse saaja vajadustest, toimetulekuvõimest, tervislikust seisundist ja muudest mõjuvatest asjaoludest ning võib olla tähtajaline või tähtajatu.
Õigusaktid Koduteenuse osutamise kord
Vastutaja Nöörimaa Tugikodu vanemjuhtumikorraldaja, tel 786 4796; 5300 7637

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Taotlus koduteenuse saamiseks:
  • esitada paberkandjal Nöörimaa Tugikodule;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Räpina mnt 22, Võru 65606;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-post noorimaa@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • Koduteenuse osutamise vormistamiseks on vajalikud:
  • kehtiv isikut tõendav dokument;
  • puude raskusastme otsus. 
Taotluse blankett Koduteenuse taotluse blankett