LINNAVARA
 

Linnamajanduse osakonna peamisteks ülesanneteks seoses linnavaradega on vara haldamise, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaarse korrashoiu ning heakorratööde korraldamine, linnale kuuluva vara üle arvestuse pidamine, peremehetu varana hoonete ülevõtmise vormistamine, pärimistoimingute tegemine ning linnavara võõrandamise, koormamise ja kasutamise korraldamine.
Linnavara eeskiri

 

Vallasvara müük

Hetkel müüdavaid objekte ei ole.

 

 

Kinnisvara müük

Võru Linnavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise hoonestamata elamukruntide  võõrandamiseks

Hoonestamata elamukrundid asuvad Võru linnas. Umbes 2,5 km kaugusel kesklinnast, eramute piirkonnas, kuhu planeringuga on määratud pere-ja ridaelamud. 10 min jalutustee kasugusel Rimi, Maksimarket, Kaubamaja ja K-Rauta kauplused. 5 min autosõidu kasugusel Kubja järv, Kubija hotell -loodusspaa ja Lõuna-Eesti Haigla.

Nimetatud ala on suhteliselt tasane, paiknevad üksikud kõrgekasvulised puud ja võsa. Hetkel on kruntide juurde välja ehitamata juurdepääsuteed Järve, Kevade ja Ringtee tänavalt. Üldplaneeringuga on ette nähtud Järve tn ja Raudtee tn ühendamine. Kruntidel puuduvad tehnovõrgud. Madalpinge õhiuliinid Järve ja Raudtee tänaval ning ühisveevärgi veetorustikud ja ühiskanalisatsioonitorustikud Metsa, Järve ja Raudtee tänaval. Vaata kehtiv detailplaneeringut ( http://www.voru.ee/211-dp).

 

Võõrandatavad krundid aadressiga:
1.    Järve tn 28 (katastritunnus 91901:001:0198, pindala 1789 m²), alghind 10 000 eurot;
2.    Järve tn 39 (katastritunnus 91901:001:0199,  pindala 1588 m²), alghind 8000 eurot;
3.    Järve tn 41 (katastritunnus 91901:001:0201, pindala 1551 m²), alghind 8000 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Linnavara müük" hiljemalt 11. mai 2018 kell 10.00 Võru Linnavalitsuse infosaali; aadressiga Jüri tn 11, Võru.

Pakkumiste avamine 11. mai 2018 kell 10.10 Võru Linnavolikogu saalis, aadressiga Jüri tn 11, Võru.

Osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 10% objekti alghinnast peab olema tasutud Võru Linnavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE891010402007003009 või Swedbank´is EE682200221013390065 enne pakkumise esitamist.

Pakkumine peab sisaldama:

  1. Pakkuja nimi, elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood, kontaktandmed;
  2. objekti aadress ja katastritunnus, millele pakkumine esitatakse;
  3. sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  4. dokumendid enampakkumise osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  5. pakkumine peab olema allkirjastatud pakkuja (volitatud isiku puhul nõutav volitus) poolt.

Müügilepingu  tingimused:

  1. müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja.

Lisainfo:
Eve Saaremägi e-post: eve.saaremagi@voru.ee, tel 785 0946, mob:577 04420.

Vabad üüripinnad

Aadress Pind Üür Märkused
Hetkel vabu pindu ei ole  

 

Linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi
tel 785 0946
eve.saaremagi@voru.ee