Anti Allas

Linnapea
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Telefon: 785 0903, kabinet 17
E-post: anti.allas@voru.ee
Vastuvõtt: E 15.00-17.00

Tegevusvaldkond

 • üldjuhtimine
 • linna esindamine
 • linna eelarve, sh laenupoliitika
 • raamatupidamise korraldamine
 • suhted avalikkusega
 • arendustegevus
 • turism
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
 • sisekontroll
 • linnavara haldamine

Linnapea asendamine puhkuse ja äraoleku korral:

I asendaja abilinnapea Kalev Ilves

II asendaja abilinnapea Sixten Sild

 


Kalev Ilves

Abilinnapea
Valimisliit "Võru Väärib Võimekust"

Telefon: 785 0906, kabinet 14
E-post: kalev.ilves@voru.ee
Vastuvõtt: E 15.00-17.00

Tegevusvaldkond

 • elamu- ja kommunaalmajandus
 • teede- ja tänavate hooldus
 • liikluskorraldus
 • heakord ja haljastus
 • keskkonnakaitse
 • jäätmehooldus
 • veevarustus ja kanalisatsioon
 • energiamajandus
 • ehitus, sh ehitusjärelevalve
 • ruumiline planeerimine
 • linna maakasutus ja maareform
 • kalmistumajandus
 • ühistransport

Abilinnapea asendaja puhkuse ja äraoleku korral on abilinnpea Sixten Sild

 


Sixten Sild

Abilinnapea
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Telefon: 785 0907, kabinet 19
E-post: sixten.sild@voru.ee
Vastuvõtt: E 15.00-17.00

Tegevusvaldkond

 • haridus
 • kultuur ja sport
 • noorsootöö
 • sotsiaalabi ja teenused
 • vanurite hoolekanne
 • lastekaitse
 • tervishoid
 • välissuhted

Abilinnapea asendaja puhkuse ja äraoleku korral on abilinnapea Kalev Ilves.

Linnavalitsuse istungid toimuvad üldjuhul 1 kord nädalas asukohaga Jüri 11, Võru linn.