Linnakantselei (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnasekretär  Ülle Müürsepp 785 0916, 5305 0225 ylle.myyrsepp@voru.ee Kab 22,
E 14.00 - 17.00,
T 9.00 - 12.00
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maia Anderson 785 0900,
527 5780
info@voru.ee, maia.anderson@voru.ee  Kab 18
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maire Agar 785 0939, 5307 1585 maire.agar@voru.ee Kab 13
Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattai  785 0945,
5302 1937
kersti.kattai@voru.ee

Kab 9, E 14.00 - 17.00, T 9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00 K 13.00 - 16.00 N-R 9.00 - 12.00 

Avaliku teabe spetsialist  Anneli Nelk 785 0901, 5330 9511 anneli.nelk@voru.ee Infosaal
Registripidaja  Sirje Randver 785 0914 sirje.randver@voru.ee

Kab 8,
E-N 10.00 - 12.00,
15.00 - 17.00
R 10.00 - 12.00 

Infotehnoloog-nõunik Allan Liblik 785 0913, 5399 2625 allan.liblik@voru.ee Kab 30
Infotehnoloogia spetsialist Raul Jaanimets 785 0927 raul.jaanimets@voru.ee Kab 30