LASTELAAGRI TOETUS


TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Vähekindlustatud perede laste laagrikulude osaline või täielik kompenseerimine. Abivajaduse hindamisest tulenev toetus, mille määramise aluseks on eelarveliste vahendite olemasolu ja sotsiaalhoolekande komisjoni otsus.
Kestvus Ühekordne
Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja Lastekaitsespetsialist  Riina Mandel, tel 785 0943 mob 521 3660, e-post riina.mandel@voru.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Lastekaitsespetsialisti ettepanek sotsiaalhoolekande komisjonile.
Vajaminevad dokumendid Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja vajadusel kuludokument.
Viide Abivajadusest sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise vorm