KESKKONNAPROJEKTID

 

Lõppenud projektid:

Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu vaata siit

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus