Keskkonnaprojektid

Võru linna jäätmejaama rajamise II järk

Sissejuhatus:

Projekti eesmärgiks on jäätmeseadusest, Võrumaa ja Võru linna jäätmekavast tulenevate kohustuste ning eesmärkide täitmine. Käesoleval hetkel on Võru linna elanikel võimalus ohtlike jäätmeid ja probleemtooteid viia ajutisse kogumiskohta, mis asub eraterritooriumil. Tulenevalt territooriumi minimaalsetest mõõtmetest pole võimalik vastu võtta taaskasutatavaid ja suuremõõtmelisi jäätmeid. Jäätmejaama rajamine võimaldab luua konteinerite ja laoplatside baasil vastuvõtu-sorteerimiskeskuse tekkekohas eraldatud fraktsioonidele (klaas, paber, plastmass, ohtlikud jäätmed, vanad rehvid, suuremõõdulised jäätmed jne.). Käesolevaks ajaks on kehtestatud detailplaneering, koostatud eelprojekt koos mahtude tabeli ja hinnangulise maksumusega ning toimub esimese projekti teostamine. Eelmise projekti finantsabiga korrastatakse territoorium, planeeritakse maa-ala, rajatakse vajalikud kommunikatsioonid ning asfalteeritakse vajalik territoorium.  Projekt käigus rajatakse vajalikud hooned, piirdeaed koos värvatega ning haljastus vastavalt eelprojektile. Uus rajatav jäätmejaam annab võimaluse lisaks Võru linna elanikele jäätmeid üle anda ka teiste valdade elanikel.

Kokkuvõte:

Kavas on rajada kaasaegne jäätmejaam, mis oleks linna omandis. See välistab, et uue haldaja leidmisel muutub jäätmejaama asukoht. Jäätmejaam rajatakse Tartu linna jäätmejaama analoogina, mis on hetkel üks kaasaegsemaid ja piisavalt praktilise ülesehitusega. Projekti juhiks on linnahoolduse ja keskkonna osakonna juhataja Hegri Narusk, kes on ka Tartu Jaamamõisa jäätmejaama rajamise autoriks. Käesoleva projekti finantsabiga rajatakse hoone, milles saab vastu võtta ohtlike jäätmeid, probleemtooteid (külmikud, elektroonikajäätmed jne) ja vana mööblit. Samuti on ruumid valvur-juhendajale. Lisaks rajatakse varikatus ja betoonalus konteineritele (vt.Lisa- eelprojekt). Varikatus on vajalik, et inimestel oleks võimalik ka talvistes tingimustes jäätmeid mugavalt üle anda. Projektiga rajatakse ka piirdeaed koos väravatega, et oleks tagatud territooriumi turvalisus. Täiendavaks turvalisuse tõstmiseks plaanitakse koostöös turvafirmadega leida sobivaim lahendus kogu territooriumi ööpäevaringseks valveks.

Lisatud pildid:

Võru Linna Leht


mai 2016

Arhiiv

Ilm võrus

Seisuga: 30.05 17:05

Temperatuur: 26.0 C°
Õhurõhk: 764 mmHG

Kasulikke linke