HUVIKOOLI ÕPPETASUST VABASTAMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Huvitegevuse toetust saab taotleda huvikooli 7–19-aastase õpilase ühe huviringi (v.a huvikooli ettevalmistus- ja lisaaastaklass) õppekulu maksmisest vabastamiseks. Õigus taotleda huvikooli õppetasust vabastamist on vanemal, kelle elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Võru linn ning kelle pere sissetulek on väiksem kui 1,5-kordne toimetulekupiir.
Kestvus Taotlusi huvikooli õppetasust vabastamiseks saab esitada kolm korda õppeaasta jooksul: 15. oktoobriks (õppemaksuvabastus septembrist novembrini), 15. jaanuariks (õppemaksuvabastus detsembrist veebruarini) ja 15. aprilliks (õppemaksuvabastus märtsist maini).
Õigusaktid Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395 e-post eve.tsegurov@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

 

Vajalikud sammud Huvitegevuse toetuse saamiseks esitab lapsevanem Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda taotluse. Huvitegevuse toetus makstakse 7 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest huvikooli arvelduskontole.
Vajaminevad dokumendid Huvitegevuse toetuse taotlemine toimub vormikohase avalduse esitamisega. Taotlusele lisatakse eelneva kuu eluruumi kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja kommunaalteenuste arved ja vajadusel üürileping). Kui laps osaleb huviõppes erahuvikoolis, lisatakse huvikooli tõend huvikoolis õppimise ja õppetasu suuruse kohta. Munitsipaalhuvikoolis (Võru Spordikool, Võru Muusikakool, Võru Kunstikool) õppimise puhul huvikooli tõendit vaja esitada ei ole. 
Viide Abivajadusest sõltuva sotsiaaltoetuse taotlus