Käimasolevad hanked

Pealkiri Publitseeri kuupäev
Kõnniteede ehitus 30.08.2017
Sõidutee äärekivide paigaldus 29.08.2017
Betoondetailide ost 29.08.2017

Hankekord

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep (tema asendaja jurist-nõunik Kristi Viert).

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.