LINNAVARA
 

Linnamajanduse osakonna peamisteks ülesanneteks seoses linnavaradega on vara haldamise, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaarse korrashoiu ning heakorratööde korraldamine, linnale kuuluva vara üle arvestuse pidamine, peremehetu varana hoonete ülevõtmise vormistamine, pärimistoimingute tegemine ning linnavara võõrandamise, koormamise ja kasutamise korraldamine.
Linnavara eeskiri

 

 

Vallasvara müük

Hetkel müügis objekte ei ole.

 

Vabad üüripinnad

Aadress Pind Alghind, osalustasu tagatisrha Märkused
Tartu tn 25, III korrus 27,6 m²

alghind 1,92 €/m²

osalustasu 20 eurot, tagatisraha 50 eurot

enamapakkumine (tähtaeg 5. märts 2020 kell 9.00)

Enampakkumise info:

Võru Linnavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Võru linnas asuva  aadressiga Tartu tn 25  hoones asuva III korruse ruumide (üldpind 27,6m²) kasutusse andmiseks

Enampakkumise alghind 1,92€/,

Info: ruumid ( koosnevad kahest ruumist ja wc) asuvad III korrusel, aknad hoovi poole, remonti vajavad.

Enamapkkumise tingimused:

Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "TARTU 25 IIIk üür" hiljemalt 5. märts 2020 kell 9.00 Võru Linnavalitsuse infosaali; aadressiga Jüri tn 11, Võru.

Pakkumiste avamine 5. märts 2020 kell 9.10 Võru Linnavolikogu saalis, aadressiga Jüri tn 11, Võru.

Osalustasu 20 eurot ja tagatisraha 50 eurot peab olema tasutud Võru Linnavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE891010402007003009 või Swedbank´is EE682200221013390065 enne pakkumise esitamist.

Pakkumine peab sisaldama:

  1. Pakkuja nimi, elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  3. dokumendid enampakkumise osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

pakkumine peab olema allkirjastatud pakkuja (volitatud isiku puhul nõutav volitus) poolt.

Lisainfo:

Linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi
tel 785 0946
eve.saaremagi@voru.ee