Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2019

« Tagasi

Põllu tn 4 detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Võru Linnavalitsuse 22. aprilli 2019 korraldusega nr 207 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Põllu tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.
 
Detailplaneering oli algatatud Võru Linnavalitsuse 12. märtsi 2008 korraldusega nr 149 eesmärgiga kinnistu jagada, lahendada kruntidele juurdepääsud ja parkimine ning määrata ehitusõigused, tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad. Kuna käesolevaks ajaks ei ole detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas linnavalitsus detailplaneeringu koostamise.