Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2019

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 9. jaanuaril

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Võru Vesi kasuks järgmistele kinnistutele:
Räpina mnt 22g;
Räpina mnt 22j.
Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba LNG jaama paigaldamisele asukohaga Jaama tn 24.

Teenuste hindade kehtestamine
Kehtestati ametniku poolt abielu piduliku kombetalituse läbiviimise teenuse hinnad 2019. aastaks:
Jüri tn 12, Võru linn – tasuta;
Võru linnas (v.a Jüri tn 12) – 100 eurot;
Võru maakonnas – 180 eurot;
väljaspool Võru maakonda – 250 eurot.
Teenuste hinnad võrreldes 2018. aastaga ei muutunud.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn